IABR-2014-

15
jun, 2014
13:00 - 17:00
jun, 2014
13:00 - 17:00

NATUUR IN DE HAVEN

Havenbedrijf Rotterdam

Groenknolorchis, rugstreeppad en andere rode lijst soorten hebben een vaste plaats veroverd in het havengebied, net zoals de grootste kolonie mantelmeeuwen van Europa. Een excursie voor wie de natuur in de haven van dichtbij wil zien, onder leiding van een ecoloog van het Bureau Stadsnatuur.

voertaal: Nederlands
meer info via www.portofrotterdam.com
kaarten kunnen gekocht worden aan de kassa van de Kunsthal
wegens het beperkt aantal plaatsen wordt vooraf aanmelden via het aanmeldingsformulier sterk aanbevolen