IABR-2014-

24
jun, 2014
14:00 - 17:00
jun, 2014
14:00 - 17:00

LEEGSTAND EN HERBESTEMMEN 2

Herbestemmen als gebiedsopgave

Atelier Making Projects

Levert een gebiedsgerichte aanpak meer op dan een aanpak per object? Is gebiedsgerichte aanpak bij herbestemmen anders dan traditioneel herbestemmen? Welke strategie is succesvoller om kansen van een gebied te benutten en welke rol kan monumentaal vastgoed hierin spelen? Welke knelpunten zijn er? En welke instrumenten en methodieken zijn elders ook bruikbaar?

Met presentaties van de drie case-studies ontwerpend onderzoek in Den-Haag, Dordrecht en de Achterhoek.

Presentaties zijn van Jannemarie de Jonge, TNO en de ontwerpteams.
De teams presenteren de resultaten van het onderzoek samen met de regionale en nationale opdrachtgevers: waar staan we nu en hoe gaan we ermee verder?

Tijdens het debat worden de gepresenteerde strategieën tegen het licht gehouden. Hoe kijken andere partijen, o.a. uit financieel, politiek of cultuurhistorisch oogpunt ertegenaan? We gaan in gesprek met o.a. wethouders, bestuurders en projectontwikkelaars.

Keynote spreker: Eric Luiten (Rijksadviseur Landschap en Water)
Yvonne van der Brugge (directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement, Rijksvastgoedbedrijf i.o.) sluit het programma af.

moderator Ruben Maes

zaal open 13.30, start programma 14.00 uur
aansluitend borrel in het Kunsthalcafé
voertaal: Nederlands
toegang gratis, aanmelden via ateliermakingprojects@minienm.nl o.v.v. naam, organisatie en de titel van het debat.

organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksvastgoedbedrijf i.o., de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Het middagsymposium sluit aan op het ochtendsymposium ‘De diversiteit van de leegstand’, georganiseerd door het College van Rijksadviseurs. Aanmelden voor het ochtendprogramma via: bram.verhave@rgd.minbzk.nl
Van 13:00 tot 14:00 uur is een lunch beschikbaar.