IABR-

De IABR is zeer enthousiast over de mogelijkheden die het Keilepand en het Merwe-Vierhavensgebied bieden, nu en op langere termijn, en zal daarom in het voorjaar van 2020 verhuizen. Centraal gelegen in M4H wordt het Keilepand vanaf 2020 hoofdkwartier en uitvalsbasis van de IABR. De Keilezaal wordt vaste locatie voor de hoofdtentoonstellingen van in ieder geval de drie volgende biennales en vanuit het pand wil de IABR samen met het Programmabureau M4H, het Keilecollectief en andere partijen in M4H de in 2018 gestarte IABR–Test Site M4H+ stap voor stap verder ontwikkelen.

Wethouder Bas Kurvers (rechts) overhandigt de sleutels van het Keilepand aan de nieuwe eigenaren verenigd in de Keilepand BV

Op 4 november 2019 heeft Bas Kurvers, wethouder van Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving het Keilepand namens de vorige eigenaar, de gemeente Rotterdam, formeel én feestelijk overgedragen aan de nieuwe eigenaren verenigd in de Keilepand BV. Het voormalige poortgebouw van Thomsen’s Havenbedrijf uit 1922 wordt de komende jaren door de kopers duurzaam ontwikkeld en moet een centrale plek worden voor kennisdeling en ontmoeting in Merwe-Vierhavens (M4H).

Nu kunnen dus de noodzakelijke verbouwingen starten, begin april 2020 verhuist de IABR haar kantoor naar het Keilepand. Eén belangrijke overweging om te verhuizen is de Keilezaal, een open ruimte van ongeveer 1.150 m2 op de eerste verdieping van het pand, die door een slimme samenwerking van de Keilepand BV en IABR en zonder veel ingrepen kan worden omgebouwd tot een permanente expositie- en presentatieruimte.

In september 2020 opent de Keilezaal voor het eerst haar deuren, hier zal Water as Leverage: Flows plaatsvinden, de hoofdtentoonstelling van IABR–2020–DOWN TO EARTH. Ook in 2022 en 2024 zal de Keilezaal hoofdlocatie zijn van de IABR.

Artist Impression Keilezaal

beeld: GroupA

In de periodes tussen de biennales door streven Keilecollectief en IABR samen naar een programmering van de zaal die zo goed mogelijk aansluit bij de stadslandschappelijke, culturele en ecologische uitdagingen in en ambities voor het M4H-gebied. Publiek programma, presentaties, tentoonstellingen, werksessies en andere culturele activiteiten dus die idealiter tegelijkertijd bijdragen aan het denken over en werken aan de toekomstige ontwikkeling van M4H: noem het gebiedsontwikkeling als culturele co-creatie van diverse partners die alle sterk met het gebied zijn verbonden.
Met haar intrede in het Keilepand voegt de IABR een onafhankelijke en in programmatische en onderzoekende zin relevante culturele instelling aan het M4H-gebied toe. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van de IABR om én lokaal én concreet én interconnectief, dat wil zeggen, in diverse partnerships, te werken aan het realiseren van haar doelstellingen: inclusief en toekomstgericht stad maken.