IABR-2018-

1
jun, 2018
14:00 - 19:00
jun, 2018
14:00 - 19:00

Water School

Clean

Studio Makkink & Bey

De Water School is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling die tijdelijk gehuisvest is in de werkplaats van Studio Makkink & Bey. Het platform van de IABR wordt door Studio Makkink & Bey gebruikt om hun plannen voor de Water School een stap verder te brengen. Uiteindelijke doel is om, met het M4H-gebied als uitgangspunt, een levend archief en een netwerk op te zetten dat ingezet kan worden om de Water School ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Water School: Clean

Vanaf 1 juni en gedurende de gehele biennale is de tentoonstelling op iedere vrijdag open voor publiek. Gasten uit de culturele sector, de industrie en de overheid worden gevraagd hun visie te geven op ‘water’ en ‘educatie’ in de vorm van lezingen en discussies.

Clean
De Cleaning Day staat in het teken van de verschillende manieren om lichaamseigen afvalstoffen en afvalwater te benaderen en stelt de vraag of we die kunnen zien als een toekomstige bron van grondstoffen. Het schoonmaken staat centraal, waarbij niet alleen wordt ingegaan op het schoonmaken van een gebouw of een ruimte maar waarbij ook aandacht wordt besteed aan het reinigen van ons lichaam.
Traditiegetrouw reinigen we ons lichaam in betegelde ruimtes die niet alleen makkelijk schoon te maken zijn maar die het ook mogelijk maken het teveel aan water af te voeren in de richting van waterzuiveringsinstallaties. Wat zou er gebeuren wanneer we ons lichaam en grijs water zouden beschouwen als een bron van grondstoffen? Hoe zou deze benadering het ontwerp van hygiënische ruimtes in gebouwen en scholen beïnvloeden?

Met onder anderen gastdocent Monique Kartoidjojo - van der Werf, die het Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vertegenwoordigt. Zij zal uitleggen hoe afvalwater niet langer als een afvalproduct kan worden beschouwd, maar als een waardevolle bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Ook zal ze stilstaan bij de uitdagingen waar de overheid voor staat om dit te realiseren.


locatie: Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, Rotterdam
datum: 1 juni
de tentoonstelling is gratis en open van 14:00 tot 19:00 uur, de lezingen en discussies vinden plaats van 16:00 - 18:00 uur
voertaal: Engels