IABR-2018-

6
jul, 2018
14:00 - 19:00
jul, 2018
14:00 - 19:00

Water School

Document

Studio Makkink & Bey
Water School

foto: George Brugmans

De Water School is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling die tijdelijk gehuisvest is in de werkplaats van Studio Makkink & Bey. Het platform van de IABR wordt door Studio Makkink & Bey gebruikt om hun plannen voor de Water School een stap verder te brengen. Uiteindelijke doel is om, met het M4H-gebied als uitgangspunt, een levend archief en een netwerk op te zetten dat ingezet kan worden om de Water School ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
Vanaf 1 juni en gedurende de gehele biennale is de tentoonstelling op iedere vrijdag open voor publiek. Gasten uit de culturele sector, de industrie en de overheid worden gevraagd hun visie te geven op ‘water’ en ‘educatie’ in de vorm van lezingen en discussies.
Water School: Document

Document
De Documenting Day richt zich op het archiveren en documenteren als discipline om de kennis die de afgelopen 5 weken werd opgedaan te bundelen en te verspreiden via verschillende media. Omdat de Water School daadwerkelijk zal worden gerealiseerd, is het belangrijk stil te staan bij de vraag hoe haar leerlingen straks zullen leren, en welke consequenties de digitalisering heeft voor hun opleiding. Zullen er straks nog schoolboeken zijn, of een schoolbibliotheek? En op welke andere manier kan deze toekomstige school kennis verzamelen, bundelen en verspreiden?

Gastdocent Dolf Broekhuizen is een architectuurhistoricus die een groot deel van zijn loopbaan heeft gewijd aan het bestuderen van scholen. Broekhuizen onderzocht zowel historische als hedendaagse scholen, en stond stil bij hoe ze zich aanpasten aan de tijd. In zijn lezing zal Dolf Broekhuizen de Water School in een historische context plaatsen.

De twee gastdocent is Rogier Arents, die er als grafisch ontwerper naar streeft om de kloof tussen wetenschap en publiek te overbruggen. Hij doet dit door interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan met wetenschappelijke instellingen, musea en computerwetenschappers, waarvoor hij visualisaties van complexe data produceert.

Uitgenodigde kunstenaar Guiditta Vendrame onderzoekt het grensvlak tussen kunst, design en juridische systemen. Om de ondoorzichtigheid van laatstgenoemde te bevragen, en het erover te kunnen hebben, gebruikt ze diverse media om speelse en poëtische interventies te maken. Vendrame vertelt over haar werken What is the purpose of your visit and Planisfero Politico, die tevens te zien zijn.


locatie: Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, Rotterdam
datum: 6 juli
de tentoonstelling is gratis en open van 14:00 tot 19:00 uur, de lezingen en discussies vinden plaats van 16:00 - 18:00 uur
voertaal: Engels