IABR-2018-

22
jun, 2018
14:00 - 19:00
jun, 2018
14:00 - 19:00

Water School

Make

Studio Makkink & Bey
Water School

foto: George Brugmans

De Water School is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling die tijdelijk gehuisvest is in de werkplaats van Studio Makkink & Bey. Het platform van de IABR wordt door Studio Makkink & Bey gebruikt om hun plannen voor de Water School een stap verder te brengen. Uiteindelijke doel is om, met het M4H-gebied als uitgangspunt, een levend archief en een netwerk op te zetten dat ingezet kan worden om de Water School ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
Vanaf 1 juni en gedurende de gehele biennale is de tentoonstelling op iedere vrijdag open voor publiek. Gasten uit de culturele sector, de industrie en de overheid worden gevraagd hun visie te geven op ‘water’ en ‘educatie’ in de vorm van lezingen en discussies.
Water School: Make

Make
Op de Making Day staat het plezier van het maken centraal. Door de werkplaats van een school te zien als meer dan alleen een educatieve maker space, wordt onderzocht hoe ‘het maken’ weer een centrale rol op scholen zou kunnen spelen.
Vandaag wordt, met de werkplaats als uitgangspunt, bevraagd of een school autarkisch kan zijn. Niet alleen voor wat de productie van haar voedsel, water en energiebehoeften betreft, maar ook wanneer het gaat over de productie van haar verschillende onderdelen. Kan in de werkplaats van de school alles geproduceerd worden wat nodig is voor haar functioneren? Van bakstenen tot bureaus en boeken?

Gastdocent Jasper Brommet is één van de partners van Stone Cycling, een bedrijf dat ruwe afvalstoffen omzet in nieuwe bouwmaterialen. Om daadwerkelijk te kunnen bouwen met de bakstenen die Stone Cycling maakt, werken zij op dit moment nauw samen met achitecten en ontwerpers.

De tweede gastdocent, Tjeerd Veenhoven, ontwerpt niet alleen producten en materialen, maar ook volledige waardeketens – van grondstof tot aan product- en gebruikerservaring. Op dit moment zijn drie van de producten die hij heeft ontworpen, variërend van leder gemaakt van palmbladeren, tot pigment van tulp of textiel van algen, geëvolueerd tot Sustainable Businesses (Duurzame Bedrijven).

De Spaanse kunstenaar en ontwerper Lucas Muñoz, die gevestigd is in Nederland en Spanje, zet humor en rauwheid in om werk te creëren dat een persoonlijke kijk biedt op onze artificiële omgeving. Tijdens de Making Day toont hij zijn werk Napalm Boat.


locatie: Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, Rotterdam
datum: 22 juni
de tentoonstelling is gratis en open van 14:00 tot 19:00 uur, de lezingen en discussies vinden plaats van 16:00 - 18:00 uur
voertaal: Engels