IABR-2018-

29
jun, 2018
14:00 - 19:00
jun, 2018
14:00 - 19:00

Water School

Build

Studio Makkink & Bey
Water School

foto: George Brugmans

De Water School is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling die tijdelijk gehuisvest is in de werkplaats van Studio Makkink & Bey. Het platform van de IABR wordt door Studio Makkink & Bey gebruikt om hun plannen voor de Water School een stap verder te brengen. Uiteindelijke doel is om, met het M4H-gebied als uitgangspunt, een levend archief en een netwerk op te zetten dat ingezet kan worden om de Water School ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Vanaf 1 juni en gedurende de gehele biennale is de tentoonstelling op iedere vrijdag open voor publiek. Gasten uit de culturele sector, de industrie en de overheid worden gevraagd hun visie te geven op ‘water’ en ‘educatie’ in de vorm van lezingen en discussies.
Water School: Build

Build
De Building Day richt zich op de verschillende manieren waarop we onze gebouwen en steden aan zouden kunnen passen aan de toenemende hoeveelheid neerslag, om zo overstromingen van woonwijken, straten en gebouwen in de toekomst te voorkomen. Vandaag worden verschillende strategieën bestudeerd die een oplossing kunnen bieden voor het overschot van (regen)water in onze steden. Moeten we tijdelijke waterbassins, die het water opslaan en gelijkmatig verdelen, gaan integreren in het stedelijk weefsel? Of kunnen we maar beter op het water gaan leven, en ons land benutten om de landbouw uit te breiden? En hoe beïnvloeden deze tegenstrijdige ideeën het ontwerp van de Water School en haar omgeving?

De eerste gastspreker is Istvan Kenveres, directeur van het Biopolus Instituut in Budapest, Hongarije. Kenyeres bouwde de afgelopen 20 jaar wereldwijd meer dan 100 biologische waterrecyclingsystemen met de look and feel van prachtige botanische tuinen. Hij vertelt over levende biologische fabrieken als hubs om waterhergebruik te combineren met biologische productie in een dichtbevolkte omgeving.

De tweede gastdocent, Joost van der Hammen van Nelen & Schuurmans, geeft inzicht in de uitdagingen waar steden voor staan in de omgang met (regen)water, en bespreekt hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. Nelen & Schuurmans ontwikkelde samen met De Urbanisten het 'Waterplein' op het Benthemplein in Rotterdam, dat regenwater tijdelijk op kan vangen. Op uitnodiging van Van der Hammen houdt ook Cees-Anton van den Dool, Dakgraaf bij Polderdak, een kort praatje.

RO&AD Architecten is een architectenbureau dat niet alleen gebouwen en bruggen ontwerpt, maar dat ook kijkt naar de ecosystemen waarbinnen ze geplaatst worden. Foto's en technische tekening van hun 'Mozes Brug', die onder water lijkt te verdwijnen doordat het voetpad zich onder de waterspiegel bevindt, maken onderdeel uit van de tentoonstelling.


locatie: Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, Rotterdam
datum: 29 juni
de tentoonstelling is gratis en open van 14:00 tot 19:00 uur, de lezingen en discussies vinden plaats van 16:00 - 18:00 uur
voertaal: Engels