IABR-2018-

8
jun, 2018
14:00 - 19:00
jun, 2018
14:00 - 19:00

Water School

Grow

Studio Makkink & Bey

De Water School is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling die tijdelijk gehuisvest is in de werkplaats van Studio Makkink & Bey. Het platform van de IABR wordt door Studio Makkink & Bey gebruikt om hun plannen voor de Water School een stap verder te brengen. Uiteindelijke doel is om, met het M4H-gebied als uitgangspunt, een levend archief en een netwerk op te zetten dat ingezet kan worden om de Water School ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Water School: Grow

Vanaf 1 juni en gedurende de gehele biennale is de tentoonstelling op iedere vrijdag open voor publiek. Gasten uit de culturele sector, de industrie en de overheid worden gevraagd hun visie te geven op ‘water’ en ‘educatie’ in de vorm van lezingen en discussies.

Grow
De Growing Day richt zich op groei, een thema dat niet alleen belangrijk is op scholen, maar ook in de landbouw. Voedsel en landbouw zijn de grootste verbruikers van water. Ze gebruiken honderd keer meer water dan wij gebruiken voor onze persoonlijke behoeften. Maar om de snelgroeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, moet de landbouwproductie worden verhoogd, terwijl tegelijkertijd de watervoetafdruk moet worden verkleind. Is het mogelijk om minder water intensieve landbouw te ontwikkelen, ervan uitgaande dat water in de toekomst steeds schaarser zal worden? Kunnen we nieuwe vormen van voedselproductie integreren in onze steden, die tegen 2025 zo’n 60% van de wereldbevolking zullen huisvesten? Hoe beïnvloedt dit landbouw zoals we dat vandaag de dag kennen? En kunnen nieuwe vormen van landbouw gerealiseerd worden op het schoolplein van de Water School, dat dan schooltuin wordt?

Gastdocent Debora Treep is oprichter van de opleiding Urban Green Development aan het Wellant College. De alumni van deze MBO-opleiding zijn urban greeners: praktische groene denkers die hands-on zijn, en die onze toekomstige steden groener maken.

De tweede gastdocent, Thom Bindels, gaat in op de vele aspecten van het moderne leven die de mensheid vervreemden van zijn aardse natuur. In zijn werk zoekt hij naar manieren om de menselijke omstandigheden die ons verbinden met de planeet waarop we leven te herwaarderen. In zijn lezing zoomt hij in op twee recente projecten getiteld Digging Conditions en Desert Pioneer, die vandaag ook te zien zijn.


locatie: Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, Rotterdam
datum: 8 juni
de tentoonstelling is gratis en open van 14:00 tot 19:00 uur, de lezingen en discussies vinden plaats van 16:00 - 18:00 uur
voertaal: Engels