IABR-2014-

Al duizend jaar ligt de stad Groningen (200.000 inwoners) heel strategisch op het uiterste puntje van de Hondsrug. Stad en Ommeland hebben elkaar al die eeuwen hard nodig gehad. Voedsel en energie wordt uit de regio naar de stad en de wereld gebracht en verhandeld. Stad én Ommeland vinden zichzelf daarbij steeds opnieuw uit: als laboratorium waar voortdurend spontane innovatie plaatsvindt.

De Groningse inzending aan de IABR is de weerslag van de zoektocht. Op 20 juni tijdens een lunchdebat in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geeft o.a. Dirk Sijmons een reflectie op de positie van de Groningse inzending.

Sprekers:
Roeland van der Schaaf, wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Groningen
Tjerk Ruimschotel, supervisor Stedenbouw Gemeente Groningen
Dirk Sijmons, curator IABR–2014–URBAN BY NATURE–
Eric Frijters, architect .FABRIC en lector FUR ( Future Urban Regions)
Yttje Feddes, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap

Aansluitend is er ruimte voor gedachtewisseling met aanwezigen.

aanvang 12.00 uur

Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis
Er is beperkte capaciteit. Aanmelden via: jeannette.roelofs@groningen.nl ovv naam, organisatie (en functie)

meer informatie via www.urbangrolab.nl