IABR-2014-

10
jul, 2014
09:30 - 16:30
jul, 2014
09:30 - 16:30

THE URBAN UNDERGROUND

Stadsontwikkeling Rotterdam, Ingenieursbureau (MRO)

THE URBAN UNDERGROUND is een dagvullend programma dat ingaat op hoe zorgvuldige inzet van de ondergrond de waarde van de leefomgeving bovengronds kan verbeteren.

Duurzame ontwikkeling vereist veel van de veerkracht van steden. Desondanks wordt de belangrijke bijdrage die de ondergrond hieraan kan bijdragen vaak over het hoofd gezien. Het doel van THE URBAN UNDERGROUND is een bijdrage te leveren aan het verbinden van de verschillende netwerken om zo de relatie te transformeren tussen ondergronddeskundigen en degenen die hier het meest van deze kennis kunnen profiteren zoals stedenbouwkundigen, beleidsmakers en het publiek.

Het programma bestaat uit:
Een symposium tijdens welke stadsontwikkelaars en ondergrondspecialisten van verschillende Europese steden de urgente issues rondom de ondergrond in stadsontwikkeling aan de orde stellen.
En een underground experience: 3D modellen en visualisaties, serious game, demo sessies, profielen, boorkernen.

PROGRAMMA:

09.00 Registratie met koffie en thee

PLENAIRE SESSIE 09.30 – 10.40
09.30 Welkom en introductie door voorzitter (Ard den Outer)
09.40 Opening door ir. Ron Voskuilen (directeur Stadsontwikkeling Rotterdam
09.50 Noodzaak efficiënt gebruik van de stedelijke ondergrondse middelen door prof. dr. Jacqueline Cramer (hoogleraar Duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht, ambassadeur van het COB)

10.15 De wereld tussen kabels en Carboon - Dr. Michiel van der Meulen (TNO Geological Survey)

PAUZE 10.40 - 11.00

PARALLELE SESSIES 11.00 - 12.30
Sessie 1: Workshop Ministerie van Infrastructuur en Milieu met Helsinki (Natuurhistorisch Museum,
Sessie 2: Presentaties (Auditorium Kunsthal)
Sessie 3: 3D Demo’s (LAB Kunsthal)
Sessie 4: Serious Game Underground (Auditorium boven)

LUNCH 12.30 - 13.45

PARALLELE SESSIES 11.00 - 12.30
Sessie 1: Workshop Ministerie van Infrastructuur en Milieu met Oslo (Natuurhistorisch Museum)
Sessie 2: Presentaties (Auditorium Kunsthal)
Sessie 3: 3D Demo’s (LAB Kunsthal)
Sessie 4: Serious Game Underground (Auditorium boven)

PAUZE 15.15 - 15.40

PLENAIR PROGRAMMA 15.40 - 16.30
15.40 Feedback van parallele sessies
15.55 COST–SUB-URBAN: Het verbeteren van het begrip en het gebruik van de grond onder onze steden door Dr. Diarmad Campbell (British Geological Survey)
16.20 Afsluitende opmerkingen door ir. Johan Vermeer (directeur ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam)
16.30 Afsluiting & borrel

Organisatie: COST SUBURBAN; Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau MRO; TNO Geologische Dienst; COB; Strategis; RO2.
Met medewerking van: Ministerie van I&M (STRONG), Ministerie van EZ (EBN), Gemeente Amsterdam en Geo-Impuls.

Voertaal: Engels
Deelname gratis, registreren via: connecting_underground@rotterdam.nl