IABR-2014-

27
jun, 2014
13:00 - 18:00
jun, 2014
13:00 - 18:00

FUTURE METROPOLIS

CLICKNL | Built Environment

Het kennis- en innovatienetwerk CLICKNL | Built Environment, onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie, trapt op 27 juni 2014 af met het evenement ‘Future Metropolis’. Het evenement vindt plaats ten tijde van IABR–2014–URBAN BY NATURE–. Het ontwerpen aan stromen van mensen, goederen en energie in de stad komt aan de orde in vier deelthema’s: shopping, living, energy en transit.

De kick-off is bedoeld voor alle spelers uit de sector ‘built environment’: kennis, overheid en marktpartijen. CLICK NL | Built Environment profileert zich door cross-overs te stimuleren om daarmee innovatie in de gebouwde omgeving te bewerkstelligen. Inspiratie en samenwerking staan in het startevenement centraal.

INSPIRATIE: De middag begint met de visie van Winy Maas op het thema ‘Future Metropolis’. Shopping, Living, Energy en Transit zijn de bouwstenen van de nieuwe stad: een metropool die d.m.v. onderzoek, innovaties en slimme coalities kan uitgroeien tot een daadwerkelijk ‘smart environment’. In razend tempo presenteren ontwerpers, onderzoekers en stakeholders inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van innovatie in de stedelijke gebouwde omgeving.

SAMENWERKING: Deel twee van het programma staat in het teken van het verknopen van bestaande netwerken. Ontwerpers, overheden en kennisinstellingen op zoek naar cross-overs / partners voor hun innovatieve project of idee voor de ‘future metropolis’ kunnen dit pitchen tijdens de speeddatemarkt. Meld u hiervoor aan!

Afsluitende netwerkborrel

Organisatie: CLICKBE: BNA, TU Delft, Gemeente Rotterdam, SBRCurnet

toegang gratis, aanmelden noodzakelijk
voertaal: Nederlands
Meer info via clicknl.nl