IABR-2014-

4
jul, 2014
12:30 - 17:30
jul, 2014
12:30 - 17:30

JAAR VAN DE RUIMTE 2015

NUT EN NOODZAAK IN DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN NEDERLAND

Platform31 en Vereniging Deltametropool

In het kader van het Jaar van de Ruimte 2015 is een toekomstverkenning gestart op basis waarvan een vijftal perspectieven zijn ontwikkeld voor Nederland in 2040. Deze perspectieven zijn op 4 juli onderwerp van gesprek en discussie en zullen de basis vormen voor spannende presentaties en stevig debat over de toekomst van de ruimtelijke ordening.

Waarom worden er nog steeds bedrijventerreinen aangelegd? Wanneer krijgt de fiets, als vervoermiddel van de toekomst, ruimte in de stad? Wanneer wordt de lucht uit de kantorenmarkt gelaten? Kunnen provincies een rol spelen om werkgelegenheid te bevorderen? Is bouwen in de Delta nog verantwoord? Op deze dag willen we vragen oproepen die niet eerder zijn gesteld en problemen onder de aandacht brengen die we liever niet onder ogen willen zien.

programma:
12.30 Inloop & registratie
13.00 Opening & welkomstwoord – Peter Heij
13.05 Inleiding Jaar van de Ruimte – Hans Leeflang
13.15 De 5 perspectieven – Paul Gerretsen
13.35 Nieuwe werkvormen in de RO – Rick Vermeulen
13.45 Intermezzo

14.00 - 15.30 Breakout sessies
6 Tafels: Nederland Productieland; Groen Blauw Nederland; Nederland Kringloopland; Nederland Een grote stad; Nederland Netwerkland; Vrije tafel.

15.30 Intermezzo (terug naar het Auditorium)
15.45 Coreferenten tafels leveren belangrijkste inzichten
16.30 Presentatie website Jaar van de Ruimte & afsluiting – Jeroen Niemans
16.35 Afsluiting – Hans Leeflang
16.45 - 17.30 Borrel

Organisatie: Platform31 (namens C2015 en Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Vereniging Deltametropool

voertaal: Nederlands
toegang gratis, aanmelden via www.platform31.nl (inschrijven noodzakelijk)