IABR-2016-

Op 12 mei nodigt Adaptation Futures alle deelnemers aan de Adaptation Futures 2016 Conferentie uit voor een bezoek aan de IABR–2016.

Adaptation Futures is een internationale conferentie over aanpassing aan klimaatverandering die eens in de twee jaar wordt gehouden. In 2016 wordt deze conferentie voor de vierde keer georganiseerd, ditmaal door de Europese Commissie, de Nederlandse overheid en PROVIA. De conferentie duurt vier dagen. Wetenschappers, beleidsmakers, politici, mensen van niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven komen er om te leren, om contacten te leggen en om inspiratie te halen. De focus is op oplossingen in de praktijk. Het programma bestaat uit plenaire en parallelle sessies, ronde tafels, excursies en een expositie en zaken fair.

Meer informatie via www.adaptationfutures2016.org