IABR-2016-

15
jun, 2016
18:00 - 20:00
jun, 2016
18:00 - 20:00

Blind Spot

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Vereniging Deltametropool

Een hoogwaardig metropolitaan landschap wordt wereldwijd een steeds belangrijkere succesfactor in de kenniseconomie. Hoe kunnen we hier in Nederland op inspelen? Benutten we ons landschap wel voldoende in de mondiale strijd om talent? En investeren we genoeg in de ontwikkeling, bescherming en ontsluiting van het metropolitane landschap? De recente publicatie Blind Spot biedt hiervoor instrumenten, achtergronden en inspirerende buitenlandse voorbeelden. Hiermee gaan we tijdens de workshop aan de slag in 2 pilot-regio’s: de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Metropoolregio Amsterdam. De workshop staat open voor ontwerpers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden, ook uit andere regio’s.

Blind Spot is een uitgave van Vereniging Deltametropool, West8, Wageningen UR, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.

Blind Spot is te koop in de IABR–Bookshop tijdens IABR–2016

WOENSDAG 15 JUNI
Tijd: 18.00 - 20.00 uur
Deelname: op uitnodiging van Vereniging Deltametropool

Meer informatie over Blind Spot vind je hier.