IABR-2016-

Op 28 april presenteerde Den Haag tijdens de kick-off de Haagse transitieopgaven en het magazine over het Central Innovation District (CID). Deze bijeenkomst was de start voor een reeks discussie- en spelsessies aan de Haagse IABR-tafel over dit onderwerp, aan de hand van het CID-bordspel. Voor de spelsessies wordt steeds een groepje deelnemers vanuit een specifieke betrokkenheid uitgenodigd. De resultaten van alle sessies worden verzameld op de tafel en op 7 juni gepresenteerd op een brede sessie in het IABR-auditorium. Na 7 juni is er ruimte om meer spelsessies of andere bijeenkomsten over de Haagse ambities en opgaven te organiseren. Op deze manier wordt de Haagse tafel een ‘living lab’ dat helpt om de toekomst van de stad vorm te geven.

De transitieopgaven zijn het gevolg van wereldwijde trends en vragen om onconventionele antwoorden om Den Haag sociaal en economisch vitaal te houden. Op economisch gebied maakt de stad een transitie door van nationale dienstenstad naar internationale kennisstad. Den Haag benut de IABR om met veel betrokkenen van gedachten te wisselen over deze transitie. Het CID speelt een sleutelrol in de toekomst van Den Haag en op hoger schaal voor de metropoolregio (MRDH) en de Randstad. Het CID is een strategisch gelegen gebied rond de drie centrale stationslocaties dat de verbinding legt tussen de centrumfuncties van de Binnenstad (Centraal Station), het business district van het Beatrixkwartier (Laan van NOI) en de ruimte voor onderwijs en start-ups in de Binckhorst/Laakhavens (Hollands Spoor). In de nabijheid van deze stations zijn nu al de belangrijkste kennisinstellingen van Den Haag gevestigd (zoals Leiden Universiteit/Campus Den Haag, de Haagse Hogeschool en The Hague Security Delta) en nieuwe vestigingen dienen zich aan. Hier liggen kansen voor een verdere concentratie van innovatieve en kennisintensieve milieus en een daarmee samenhangende centrumstedelijke ontwikkeling. Het CID-magazine is een uitnodiging aan partners en partijen om mee te denken over ambities, uitdagingen, dilemma’s, kansen en oplossingsrichtingen.

In breder perspectief is de vraag en opgave hoe Den Haag met het CID en andere ontwikkelingen de positie van Internationale Stad van Vrede & Recht steviger kan verbinden met de kennisintensieve Next Economy. Daarmee kan de stad de positie als mondiaal expertisecentrum op het gebied van vrede, recht, veiligheid (safety & security) en ‘good governance’ verder versterken. Door het thema van recht en vrede te verbinden met vraagstukken over ruimtelijke ordening wordt kennis ontwikkeld en gedeeld over meer duurzame en sociaal rechtvaardige vormen van ruimtelijke ordening; hiervoor wordt de term ‘Just Urbanism’ geïntroduceerd.


DINSDAG 7 JUNI
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Locatie: IABR–2016, Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Engels
Toegang: aanmelden via e-mail babette.heppener@denhaag.nl