IABR-2016-

Het Den Haag Central Innovation District (CID) is een strategisch gelegen gebied in de metropoolregio Rotterdam Den Haag gelegen tussen drie stationslocaties waar drie dynamische gebieden binnenstad, het Beatrixkwartier en de Binckhorst/Laakhavens bij elkaar komen. Hier liggen kansen voor een verdere concentratie van innovatieve en kennisintensieve milieus en een daarmee samenhangende centrumstedelijke ontwikkeling. De position paper The Hague Central Innovation District, een uitnodiging aan partijen om samen deze kansen te benutten, wordt tijdens deze startsessie gepresenteerd en er wordt met experts gediscussieerd over de de specifieke kansen van het CID. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van innovatieve en kennisintensieve stedelijke milieus en in het CID van Den Haag in het bijzonder.

DONDERDAG 28 APRIL
Tijd: 15.00 - 19.00
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.
Aanmelden via babette.heppener@denhaag.nl