IABR-2016-

25
jan, 2016
19:00 - 21:30
jan, 2016
19:00 - 21:30

Utrecht: De Gezonde Stad

Urban Meetings Utrecht #4

IABR + Architectuurcentrum Aorta

Op maandag 25 januari organiseert de IABR, in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta en in het kader van het IABR–Projectatelier Utrecht, de vierde en laatste urban meeting in de serie De Gezonde Stad. De avond zal door Wethouder Ruimtelijke Ordening Paulus Jansen worden geopend en door Richard Engelfriet gemodereerd.

Op deze laatste avond worden de resultaten van het ontwerpend onderzoek van Projectatelier Utrecht met u gedeeld en besproken. De belangrijkste opbrengst van het ontwerpend onderzoek is een set ontwikkelingsprincipes voor gezonde verstedelijking. Deze ontwikkelingsprincipes bieden investeerders, (maatschappelijke) organisaties, (sociale) ondernemers, beleidsmakers en bestuurders concrete handvaten om in steeds wisselende allianties en op uiteenlopende (ruimtelijke) opgaven telkens de gezonde stad als integratiekader naar voren te schuiven.

De ontwikkelingsprincipes zetten telkens beleid, ruimtelijk ontwerp en/of het financieel systeem in als instrumenten om gezonde verstedelijking te stimuleren. Op twee test sites – Overvecht en de Merwedekanaalzone – zijn de principes vertaald naar ruimtelijke voorstellen en met specifieke lokale actoren getest. Aan de hand van deze voorbeelden wordt tastbaar gemaakt hoe de principes in de praktijk ingezet kunnen worden en hoe dit kan bijdragen aan een gezonde stad.

De Urban Meetings worden georganiseerd door de IABR, in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta. Beleidsmedewerkers, ontwerpers, (sociale)ondernemers, ontwerpers en zorg- en welzijnsprofessionals (Sociale) ondernemers, zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers worden uitgenodigd mee te praten over de toepasbaarheid van de ontwikkelingsprincipes in de Utrechtse context.

Vanaf eind april 2016 zijn de resultaten van Projectatelier Utrecht te zien in Rotterdam als één van de ankerpunten van de hoofdtentoonstelling IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Op het podium van IABR–2016 in Rotterdam en lokaal in Utrecht wordt het debat rondom de opgave en uitkomsten van Projectatelier Utrecht verder gevoerd en verrijkt.

MAANDAG 25 JANUARI 2016
Aanvang: 19u00 inloop, programma 19u30 – 21u30
Locatie: Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis

Aanmelden via aorta@aorta.nu o.v.v. Utrecht en de datum van de bijeenkomst- reserveren wordt ten zeerste aangeraden i.v.m. beperkte ruimte
(NB: AORTA deelt uw mailgegevens met IABR)


Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
In Utrecht staat de ‘gezonde stad’ al decennialang hoog op de politieke agenda. De ambitie van ‘gezonde verstedelijking’ raakt aan uiteenlopende domeinen zoals gezondheid, welzijn, zorg, gezondheidseconomie en een duurzame leefomgeving. Door de huidige economische en ecologische crises komt de solidariteit tussen arm en rijk, oudere en jongere generaties, en gezonde en minder gezonde burgers onder druk te staan. De transitie van de verzorgingsstaat naar de zogenaamde ‘participatiesamenleving’ en de bijhorende, wisselende verhoudingen tussen overheid, markt en civil society, creëren een nieuwe sense of urgency. Dit vraagt om een integrale benadering van de stad en verstedelijkingsprocessen waarbij nadrukkelijk aandacht is voor ruimtelijke visies en strategieën. De grote ruimtelijke vraagstukken die deze omslag op de langere termijn zal genereren, blijven vooralsnog echter nog grotendeels buiten beeld.

Met de inzet van ontwerpend onderzoek brengt het Projectatelier Utrecht de verschuivingen en toekomstmogelijkheden van de ‘gezonde stad’ als systeem in kaart met een uitgebreide analyse van onder meer ruimtelijke ontwikkelings- en verdienmodellen, instrumenten voor governance, organisatiestructuren en de ruimtelijke verschijningsvormen van deze voorstellen. Deze analyses worden vervolgens ingezet bij het voorstellen en ontwerpen van pilot projects voor specifieke locaties: implementatie is immers altijd het doel.

Projectatelier Utrecht is een samenwerking van de IABR en de Gemeente Utrecht.