IABR-2016-

Dat het hoog tijd is voor een radicale energietransitie wordt onderstreept met de aanname van de Sustainable Development Goals door Verenigde Natiesen met het klimaatverdrag dat 196 landen sloten tijdens COP21, de Klimaatconferentie in Parijs. Echter, hoe concreet uitvoering te geven aan deze ambitieuze doelen is niet evident. Toch zijn via ontwerpend onderzoek recent heel wat stappen vooruit gezet.

Hoe kan de energietransitie aangewend worden om de inrichting van onze leefomgeving en het landschap grondig te herdenken? Hoe kan alternatieve energieproductie geïntegreerd worden in veelal versnipperde stadslandschappen? Hoe kan het energievraagstuk worden gekoppeld aan maatschappelijke opgaven? En welke (alternatieve) coalities zijn mogelijk en nodig om de transitie te realiseren?

Keynote: Dirk Sijmons (curator IABR–2014).
Debat met
Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Peter Vanden Abeele (MAAT-ontwerpers, betrokken bij IABRAtelier Groningen) en Dirk Vansintjan (Ecopower/Rescoop). Het debat wordt gemodereerd door Joachim Declerck (AWB). Meer informatie over het programma is hier te vinden.


DONDERDAG 8 DECEMBER
Tijd: 19.00 - 21.00
Locatie: Atelier Vlaams Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, Brussel
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis. Aanmelden via deze link.


Designing the Future sessies
Dit debat vormt onderdeel van het debatprogramma Designing the Future, georganiseerd door AWB en IABR, samen met Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Brussels Bouwmeester.

Globale en lokale uitdagingen presenteren zich vandaag steeds vaker als complexe ruimtelijke vraagstukken, denk aan de energietransitie, de vermaatschappelijking van de zorg en duurzame mobiliteit. Dat vertaalt zich in een vernieuwd geloof in het potentieel van ontwerp om onze toekomst mee in de gewenste richting te sturen. Het is van groot belang om de kennis, inzichten en ervaringen die reeds zijn opgedaan te bundelen en bij mekaar te brengen. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Maar vooral, wat zijn de volgende stappen? Op welke manier brengen we beleidsintenties in de praktijk? Hoe en met wie gaan we aan de slag? De Designing the Futuresessies staan in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst.