IABR-2016-

Gedacht vanuit het stedelijk metabolisme kunnen economische ontwikkeling en duurzaamheid hand in hand gaan. De metabolistische aanpak gaat ervan uit dat stad een complex, uitgestrekt en dynamisch systeem is dat onophoudelijk in de weer is om in de behoeften van zijn bewoners te voorzien. We kunnen dit systeem niet alleen in technische of mechanische, maar ook in organische termen omschrijven. Zoals een menselijk lichaam ademt, drinkt, eet, zijn zintuigen gebruikt en zich ontlast, zo kunnen we ook in de stad de vitale stofstromen onderscheiden én analyseren, denk aan water, energie, voedsel, cargo en mensen.

In de geglobaliseerde wereld rekent deze visie op een toenemende belangstelling, bij wetenschappers, beleidsmakers en ontwerpers. Het was een cruciaal uitgangspunt van de vorige biennale, IABR–2014–URBAN BY NATURE en door de IABR getoetst en toegepast in twee IABR–Ateliers, Rotterdam Het Stedelijk Metabolisme en Het Metabolisme van Albanië.
Het metabolisme als concept is aanleiding om politieke, ecologische, economische en maatschappelijke systemen te herdenken. Tegelijkertijd is de praktische toepassing ervan, en in het bijzonder de ruimtelijke vertaling van dit concept, momenteel eerder beperkt. Vanuit een sterk geloof in het potentieel van deze benadering voor meer circulaire, inclusieve en veerkrachtige steden, is het van groot belang de bestaande inzichten uit te wisselen en gezamenlijk de cruciale vervolgstappen te definiëren.

Keynote: Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten, curator IABR–2014)
En bijdragen van: Philippe Vandenbroeck (ShiftN) en Nadia Casabella (ULB).
Moderatie: .Fabric.


DONDERDAG 2 FEBRUARI
Tijd: 14.00 - 17.30
Locatie: Atelier Vlaams Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, Brussel
Voertaal: Engels
Toegang: gratis. Aanmelden via deze link.


Designing the Future sessies
Dit debat vormt onderdeel van het debatprogramma Designing the Future, georganiseerd door AWB en IABR, samen met Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Brussels Bouwmeester.

Globale en lokale uitdagingen presenteren zich vandaag steeds vaker als complexe ruimtelijke vraagstukken, denk aan de energietransitie, de vermaatschappelijking van de zorg en duurzame mobiliteit. Dat vertaalt zich in een vernieuwd geloof in het potentieel van ontwerp om onze toekomst mee in de gewenste richting te sturen. Het is van groot belang om de kennis, inzichten en ervaringen die reeds zijn opgedaan te bundelen en bij mekaar te brengen. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Maar vooral, wat zijn de volgende stappen? Op welke manier brengen we beleidsintenties in de praktijk? Hoe en met wie gaan we aan de slag? De Designing the Future sessies staan in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst.