IABR-2016-

Open ruimte en verstedelijking worden veelal als twee tegengestelde krachten gezien. Echter, in onze stedelijke regio's zijn stad en landschap nauw met elkaar verweven en vormen onderdeel van hetzelfde stedelijke systeem. Die nauwe verwevenheid biedt juist veel kansen voor ontwikkeling van de regio, waarbij open ruimte kan worden ingezet als cruciale bouwsteen en hefboom voor toekomstige verstedelijking.

Hoe kan op een meer ambitieuze manier worden omgegaan met de open ruimte? Welke condities kunnen worden gecreëerd om meer ruimte te maken voor productieve landschappen, voor voedselproductie, energiewinning, vrije tijd en natuur? En hoe kan de open ruimte optimaal bijdragen aan of zelfs sturend zijn voor stedelijke ontwikkeling?

Lezing van Henk Ovink (Watergezant Nederland, curator 5e IABR: Making City). Debat met Sylvie van Damme (Hogeschool Gent) en Bas Smets (Bureau Bas Smets). Het debat wordt gemodereerd door Joachim Declerck (AWB).


DONDERDAG 23 FEBRUARI
Tijd: 19.00 - 21.00
Locatie: Atelier Vlaams Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, Brussel
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis. Aanmelden via deze link


Designing the Future sessies
Dit debat vormt onderdeel van het debatprogramma Designing the Future, georganiseerd door AWB en IABR, samen met Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Brussels Bouwmeester.

Globale en lokale uitdagingen presenteren zich vandaag steeds vaker als complexe ruimtelijke vraagstukken, denk aan de energietransitie, de vermaatschappelijking van de zorg en duurzame mobiliteit. Dat vertaalt zich in een vernieuwd geloof in het potentieel van ontwerp om onze toekomst mee in de gewenste richting te sturen. Het is van groot belang om de kennis, inzichten en ervaringen die reeds zijn opgedaan te bundelen en bij mekaar te brengen. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Maar vooral, wat zijn de volgende stappen? Op welke manier brengen we beleidsintenties in de praktijk? Hoe en met wie gaan we aan de slag? De Designing the Future sessies staan in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst