IABR-2016-

Er is nood aan een radicaal andere blik op hoe we in de stad ruimte maken voor werk. Door decennialang eenzijdig in te zetten op woon- en kantoorruimte is de maakeconomie en bijbehorende werkgelegenheid uit de stad verdreven, naar de periferie. Echter, voor een sociaal inclusieve en weerbare stad is de herintroductie van de maakeconomie in onze steden van cruciaal belang: van manufacturing die de koppeling maakt tussen kennis, innovatie en productie, tot circulaire economie die inzet op kortere en meer duurzame economische ketens.

Metropolitane regio's hebben baat bij een economie die inzet op lokale productie en werkgelegenheid, op hergebruik en korte kringlopen. Hoe kan de industrie opnieuw mee de stad maken? Welke maatschappelijke winsten kunnen er gecreëerd worden? In Brussel en Rotterdam, maar ook in andere steden, is de aandacht voor de productieve stad de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wat kunnen we leren van de verschillende ontwerpend onderzoekstrajecten, studies en projecten rondom de productieve stad? En wat moet er gebeuren om de productieve stad realiteit te laten worden?

Met een keynote van Marco Broekman (marco.broekman urbanism research architecture) over o.a. de inzichten uit IABR–Atelier Rotterdam: De Productieve Stad.


DONDERDAG 12 JANUARI
Tijd: 19.00 - 21.00
Locatie: Atelier Vlaams Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, Brussel
Voertaal: Engels
Toegang: gratis. Aanmelden via deze link.


Designing the Future sessies
Dit debat vormt onderdeel van het debatprogramma Designing the Future, georganiseerd door AWB en IABR, samen met Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Brussels Bouwmeester.

Globale en lokale uitdagingen presenteren zich vandaag steeds vaker als complexe ruimtelijke vraagstukken, denk aan de energietransitie, de vermaatschappelijking van de zorg en duurzame mobiliteit. Dat vertaalt zich in een vernieuwd geloof in het potentieel van ontwerp om onze toekomst mee in de gewenste richting te sturen. Het is van groot belang om de kennis, inzichten en ervaringen die reeds zijn opgedaan te bundelen en bij mekaar te brengen. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Maar vooral, wat zijn de volgende stappen? Op welke manier brengen we beleidsintenties in de praktijk? Hoe en met wie gaan we aan de slag? De Designing the Future sessies staan in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst.