IABR-2016-

De Hackable Cityplot presentatie op IABR–2016 toont het ontstaan en de uitwerking van Cityplot Buiksloterham. De installatie heeft als doel om niet alleen het bijzondere proces van stadmaken in Buiksloterham te demonstreren, maar ook om de IABR aan te wenden om geleerde lessen te bestendigen, nieuwe inzichten te verwerven en volgende stappen te verkennen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de beschikbare instrumenten van stadmaken.

Op 25 mei worden met stakeholders de intenties besproken om de Buiksloterham tot een werkelijk veerkrachtige wijk uit te bouwen. Aan bod komen scenario’s met betrekking tot circulariteit, beleid, financiering, ontwikkelmodellen en hun ruimtelijke vertaalslag met als doel de circulaire planning en inrichting voor de nog lege locaties op een adaptieve en flexibele manier te actualiseren.
De centrale vraag is of en hoe de ingezette ontwikkelrichting kan worden gecontinueerd.

Rondetafel discussie op uitnodiging