IABR-2016-

De Hackable Cityplot presentatie op IABR–2016 toont het ontstaan en de uitwerking van Cityplot Buiksloterham. De installatie heeft als doel om niet alleen het bijzondere proces van stadmaken in Buiksloterham te demonstreren, maar ook om de IABR aan te wenden om geleerde lessen te bestendigen, nieuwe inzichten te verwerven en volgende stappen te verkennen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de beschikbare instrumenten van stadmaken.

Op 7 juni wordt met stakeholders de transformatie van postindustriële gebieden in Nederland besproken om samen te verkennen of en op welke wijze flexibiliteit en dynamiek kunnen helpen om deze locaties stapsgewijs en organisch een nieuw leven in te blazen. De expertise opgedaan met het ontwikkelen van het circulaire en dynamische masterplan Cityplot Buiksloterham en met de handleiding The Flexible City wordt hier gedeeld en geactualiseerd.

Deelname workshop op uitnodiging