IABR-2016-

2-3
jun, 2016
09:00 - 17:00
jun, 2016
09:00 - 17:00

Masterclass Ontwerpkracht 2

IABR + Architectuur Lokaal

Master Class Metabolisme en Energietransitie
Steden zijn complexe, uitgestrekte en dynamische systemen die in uiteenlopende behoeften van bewoners moeten voorzien. In deze systemen komen stofstromen zoals water, voedsel, energie, mensen en cargo samen. Om efficiënt te kunnen werken aan energietransitie is dan ook niet alleen kennis van het energiesysteem als zodanig nodig, maar ook van de bredere context waarbinnen dit systeem opereert en de stofstromen waarmee het interfereert. Het benaderen van de stad als een metabolisme biedt daarvoor productieve handvatten

In deze Master Class gaan de deelnemende gemeenten, provincies en regio’s op zoek naar antwoorden voor opgaven in hun eigen regio aan de hand van een vooraf geformuleerde casus. Op welk schaalniveau kan uw energieambitie optimaal functioneren? Hoe zien de bestaande energiesystemen eruit? Waar zit de over- of juist ondercapaciteit? Hoe zit het metabolisme van uw stedelijke regio in elkaar en waar is winst te behalen door het slimmer op elkaar betrekken van deze stofstromen? En heel praktisch: welke gegevens (data) heeft u nodig om met de energieopgave aan de slag te gaan? Hoe brengt u die uiteenlopende data op een coherente manier samen zodat het informatie wordt en u ermee kunt werken? In het productief combineren van data (informatie) en ruimtelijke ontwikkeling kunnen ontwerpers een belangrijke rol spelen. Ontwerpers kunnen niet alleen laten zien wat er kan, maar ook wat je zou kunnen willen - van analyse tot het verbeelden van keuzemogelijkheden en het visualiseren van de effecten van de verschillende strategieën.

De Master Class Metabolisme en Energietransitie bouwt voort op de resultaten van het IABR–2014–Projectatelier Rotterdam.

Voor meer achtergrond informatie klik hier.

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).


Datum: 2 en 3 juni 2016
Locatie: IABR–2016–THE NEXT ECONOMY, FENIX II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Master: Dirk Sijmons (curator IABR–2014)
Ontwerpbureaus: .FABRIC, H+N+S Landschapsarchitecten


Master Classes Ontwerpkracht
Gemeenten en provincies in Nederland zien zich geconfronteerd met nieuwe en steeds complexere opgaven ten gevolge van de financiële en economische crisis, nieuwe maatschappelijke prioriteiten, snelle technologische ontwikkelingen en de veranderende rollen van de verschillende overheden. Op alle bestuursniveaus wordt gezocht naar nieuwe methoden en visies voor ruimtelijke ontwikkeling en naar de coalities die deze ook daadwerkelijk kunnen realiseren.

Om capacity building te stimuleren en integrale en toekomstbestendige ontwikkelperspectieven te verkennen heeft de IABR opdracht gegeven aan Architectuur Lokaal om drie Master Classes Ontwerpkracht te organiseren.

Voor meer informatie klik hier.