IABR-2016-

20
mei, 2016
09:00 - 17:30
mei, 2016
09:00 - 17:30

The METREX 20th Anniversary Conference

Challenging the Future

METREX, MRDH, Gemeentes Rotterdam en Den Haag

METREX, het netwerk van Europese Metropool regio’s, biedt een platform voor uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen op het gebied van stedelijke regio’s.

De 20e METREX-conferentie vindt plaats van 18-20 mei in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met als centrale vraag hoe metropool regio’s de komende 20 jaar aan de verwachtingen van hun bewoners kunnen voldoen.

Programma:
9.00 - 9.15 Welkom en Introductie
9.35 - 10.45 Keynote Next Economy door Maarten Hajer en Jan Rotmans
10.45 - 11.15 Break
11.15 - 12.45 Best practices Next Economy
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 17.00 Bezoek RDM en wrap up

Toegang alleen op uitnodiging