IABR-2016-

21
jun, 2016
17:00 - 20:00
jun, 2016
17:00 - 20:00

Metropoly : slotbijeenkomst

Team Zuidelijk Perspectief

Tijdens IABR–2016 kijken projectorganisatie REOS, Vereniging Deltametropool en platform Metropoly naar de grotere schaal voor ruimtelijke en economische planning; het ABC van een internationaal stedelijk perspectief voor Nederland.

Bijna 20 jaar geleden verscheen een advies, van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, dat pleitte voor meer samenhang in economie en infrastructuur op dit schaalniveau. In RO-wereld kwam toen Het Metropolitane Debat (HMD) op gang. Het grensoverschrijdende perspectief voor stedelijk en economisch Nederland is weer terug. Niet verbazingwekkend. Onze economie wordt per jaar internationaler en dat geldt ook voor de buren. Net over de grens wonen en werken elf miljoen Duitsers in een stedelijke setting. Ook die stedelijke economie is in (opwaartse) beweging en de wisselwerking met Brainport en Rotterdam groeit in belang. Hetzelfde geldt voor de regio Brussel-Leuven, voor Antwerpen en Gent. De opgaven bij ons en die bij de buren vertonen grote overeenkomsten. Het gaat om de noodzaak van hogere stedelijke dichtheden, betere bereikbaarheid en snellere aansluiting op de Next Economy. Hoogste tijd dus om ook de daad bij het woord te voegen.

Hoe ziet dat gezamenlijke perspectief eruit en hoe krijgen en houden we dat op de publieke agenda? Zijn we ook in staat concrete stappen te maken en projecten te realiseren met onze buren die bijdragen aan een beter presterende economie, aan een beter functionerend stedelijk netwerk? En wat moet volgen als het gaat om onze Next Economy?

Het programma bestaat uit drie delen:
1) Over de betekenis van de ABC (mega)regio en het belang van Nederland bij een grotere grensoverschrijdende schaal voor ruimtelijke en economische planning.
2) Over de noodzaak van het in kaart brengen van de grotere schaal.
3) Over de wenselijkheid van nieuwe methoden van publieke besluitvorming over (publieke) investeringen.

Sprekers zijn o.a. Wouter Veldhuis (MUST Urbanism), Paul Gerretsen (directeur van de Vereniging Deltametropool) en Pieter Brouwer (Cigarbox). Moderator is Jaap Modder (Brainville).

DINSDAG 21 JUNI
Tijd: 17.00 - 20.00 UUR
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.