IABR-2016-

In de komende decennia komen er nog een miljoen huishoudens bij en gaan we in Nederland door ingrijpende maatschappelijke en technologische transities heen. Die ontwikkelingen vragen een breed gedragen beeld van onze opgaven op regionaal en nationaal niveau.
De Nieuwe Opgave zoekt het debat over deze kwesties op basis van onder andere de visie van de NEPROM op de toekomstige opgave en de gezamenlijke visie van stadsbestuurders, de wethouders van de G32-steden, en bestuurders van landelijk opererende investeerders opgetekend in ‘Geef wonen de Ruimte’.
Doel van de bijenkomst is om bij te dragen aan een breed gedragen visie en vooral ook aan de acties die daarvoor zijn vereist van overheden, marktpartijen en burgers.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars ,en het G32-stedennetwerk, het netwerk van 37 (middel)grote steden in Nederland.

Toegang alleen op uitnodiging