IABR-2016-

24
apr, 2016
14:30 - 16:00
apr, 2016
14:30 - 16:00

Next Salon #1 : Informeel maar waardevol

Maarten Hajer en gasten

IABR

NEXT SALON #1 – INFORMEEL MAAR WAARDEVOL
de toegevoegde waarde van de informele economie

In veel steden in de wereld speelt de informele economie een cruciale en lokaal vaak heel waardevolle rol. Wat kunnen wij leren van de veerkracht en creativiteit van ondernemers die onzichtbaar zijn in de statistieken en onder de radar blijven als het gaat om regelgeving en overheidstoezicht? Hoe kunnen we de informele economie op een slimmere manier koppelen aan de formele economie? En welke ruimtelijke condities en vormen van planning stimuleren dergelijke vormen van bedrijvigheid?

In het eerste deel van de Salon gaat gastheer Maarten Hajer in gesprek met hoofdgast Fernando de Mello Franco (architect, Wethouder Stadsontwikkeling van São Paulo en lid van het Curator Team van de 5e IABR: Making City), Kees Christiaanse (architect, professor aan de ETH Zürich en Curator van de 4e IABR: Open City) en Roger Sherman (architect en professor aan de UCLA). Centraal staat de vraag hoe de informele economie waarde toevoegt in steden in met name Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika.

In het tweede deel wordt voortgeborduurd op dit thema en ingezoomd op de vragen welke ruimtelijke en bestuurlijke condities nodig zijn voor een slimme koppeling tussen formeel en informeel, en wat wij in onze West-Europese steden kunnen leren van de ervaringen elders in de wereld. Naast Fernando de Mello Franco zal ondr andere Arbi Mazniku aansluiten, loco-burgemeester van Tirana, Albanië.

Zondag 24 april 2016
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Engels

Reserveren voor het openingsweekend is niet mogelijk, kaarten verkrijgbaar aan de kassa.
Voor de Next Salon zijn er vanaf een uur voor aanvang van het programma kaarten beschikbaar aan de kassa. Let op: beperkte capaciteit.


Op zondag 24 april vindt een Next Salon plaats, de eerste uit een serie van vier zondagmiddag bijeenkomsten die inzoomen op actualiteiten die hun weerslag hebben op het debat over de Next Economy.