IABR-2016-

Next Salon #3 zal op een andere datum plaatsvinden. Informatie over de volgende Next Salon vindt u hier


Op vier zondagmiddagen, in een ontspannen setting, zoomt Maarten Hajer met Nederlandse en internationale tafelgasten in op actualiteiten die hun weerslag hebben op het debat over de Next Economy.