IABR-2016-

3
jun, 2016
17:30 - 19:00
jun, 2016
17:30 - 19:00

Next Talk #6 : Edgar Pieterse

African Urbanization through the Next Economy Lens

IABR
Edgar Pieterse: African Urbanization through the Next Economy Lens
IABR–2016 schenkt veel aandacht aan steden in ontwikkelingslanden waar het creëren van werkgelegenheid voor de jeugd een zeer urgente opgave is. Afrika, waar de overgrote meerderheid van de stedelijke bevolking gevangen zit in kwetsbaar en informeel werk, is een goed voorbeeld. Mensen moeten daar vaak overleven op een paar dollar per dag, hebben geen zeker inkomen, slechte of geen arbeidsvoorwaarden en geen sociaal vangnet. Hoe kwetsbaar hun situatie nu ook is, die wordt nog hachelijker tegen het licht van de verwachte verdriedubbeling van de Afrikaanse stadsbevolking van 400 miljoen naar 1,2 miljard rond 2050. Hoe kunnen alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt in Afrika –maar hetzelfde geldt in India en elders– aan volwaardig werk komen als het huidige economische model niet radicaal wordt veranderd? Kunnen we ruimtelijk ontwerp inzetten om de honderden miljoenen mensen die onder de armoedegrens leven mogelijkheden te bieden om op een waardige manier deel te hebben aan de Next Economy.

Edgar Pieterse

foto: George Brugmans

Respondent is de Kenyaanse Renee Mboya, curator, schrijver en filmmaker die momenteel verbonden is aan het Appel Curatorial Training Program in Amsterdam.


Edgar Pieterse is professor aan de Universiteit van Kaapstad en houder van de South African Research Chair in Urban Policy. Hij is daarnaast directeur van het African Centre for Cities, dat tot doel heeft de leemte in consistent onderzoek naar de existentiële en culturele dimensies van de Afrikaanse stedenbouw op te vullen. Hij is redacteur van het tijdschrift CityScapes en staat te boek als één van de meest deskundige denkers over de verstedelijking in Afrika.


VRIJDAG 3 JUNI
Tijd: 17.30 - 19.00
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Engels
Prijs: Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.
Let op: vooraf reserveren sterk aanbevolen, e-tickets voor het event zijn hier verkrijgbaar.


Iedere vrijdag vindt er in de namiddag in het auditorium van THE NEXT ECONOMY een Next Talk plaats. Radicale en provocerende ideeën voor de toekomst van de stad krijgen het podium. Internationale sprekers prikkelen en verdiepen het debat over de Next Economy.

Een hapje na een Next Talk? Tot 22.00 uur serveert Galerie Robert van Oosterom vegetarische soepen met bijpassend brood, wijn, bier en water. Galerie Robert van Oosterom bevindt zich op de begane grond van de Fenixloods II, schuin onder IABR–2016.