IABR-2016-

14
jun, 2016
09:30 - 16:30
jun, 2016
09:30 - 16:30

Rotterdam: De Productieve Stad

IABR–Projectatelier Rotterdam

IABR + Gemeente Rotterdam

Rotterdam: Productieve Stad

De maakeconomie komt meer en meer in beeld als een van de antwoorden op de vraag hoe we tot een economie kunnen komen die lokaal waarde toevoegt, die circulair en sociaal-inclusief is. Voor Rotterdam een ontwikkeling om met beide handen aan te grijpen. In deze vroegere industriestad is de maakeconomie nog altijd een belangrijke economische pijler, die tegelijkertijd kwetsbaar is als dominante sectoren niet innoveren.

Het IABR–Atelier Rotterdam heeft verkend welke (ruimtelijke) kansen er ontstaan wanneer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt geanalyseerd vanuit het perspectief van de 'next' maakeconomie. Het Atelier stelt zeven ontwikkelingsperspectieven voor die het ecosysteem van het ‘maken’ versterken en verder ontwikkelen. Wat kunnen deze perspectieven betekenen voor de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam?

Programma

Na een welkom door Ronald Schneider (Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam) en George Brugmans (Algemeen Directeur IABR), gaat Maarten Hajer, hoofdcurator van IABR–2016– , in op het thema THE NEXT ECONOMY. Vervolgens presenteren Ateliermeester Daan Zandbelt en de ontwerpbureaus De Zwarte Hond, L'AUC en marco.broekman de belangrijkste resultaten van Atelier Rotterdam.

In de middag worden de ontwikkelingsperspectieven verder uitgewerkt in diverse workshops. De focus ligt op de vraag hoe Rotterdam met de resultaten aan de slag kan gaan.

Workshops:
1. Making Public (voertaal English)
2. Circulair Landscapes
3. Highstreets Revisited
4. Growing, Living, Working
5. Productive Service Stations (voertaal English)
6. Learning City
7. Repositioning Working Districts


DINSDAG 14 JUNI
Time: inloop 9.30, programma 10:00 - 16:30
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Taal: ochtend: Engels, middag: hoofdzakelijk Nederlands (twee workshops in het Engels)
Toegang: € 30,- inclusief lunch, drankjes en toegang tot de tentoonstelling.
Meer informatie: rotterdamproductievestad.nl
Registratie: via deze link


IABR–Project Atelier Rotterdam: De Productieve Stad

In steeds meer steden is hernieuwde aandacht voor de maakeconomie, gestimuleerd door ontwikkelingen als reshoring, de opkomst van nieuwe smart technologieën, de ambitie een circulaire economie te realiseren en een toenemende maatschappelijke aandacht voor (lokaal) vakmanschap. Ook in Rotterdam wordt er door allerlei partijen onderzocht en verkend hoe er, door in te zetten op de maakeconomie, slimmer en beter gebruik gemaakt kan worden van de kansen voor (sociaal-economische) ontwikkeling die er in de regio voorhanden zijn. Hoe kan Rotterdam meer profiteren van de enorme goederenstromen die dagelijks door haven en stad gaan? Kunnen grootschalige industrie en kleinschalige maakinitiatieven slimmer aan elkaar worden gekoppeld zodat wederzijdse (kennis) uitwisseling en innovatie ontstaan? Kan het onderwijs daarin een rol spelen?

Het IABR–Projectatelier Rotterdam heeft onderzocht wat de maakeconomie voor Rotterdam omvat, wat de kansrijke componenten daarbinnen zijn en hoe de maakeconomie, door het maken van nieuwe verbindingen en crossovers, gekoppeld aan de specifieke ruimtelijke karakteristieken van stad en regio, waarde kan toevoegen aan de stad. Er is de afgelopen decennia met name geïnvesteerd in een globale economische agenda en er is daarbij te weinig aandacht geweest voor de vraag wat deze economische activiteiten lokaal werkelijk bijdragen, aan de stad en haar inwoners.

Projectatelier Rotterdam is een samenwerking van de IABR en de gemeente Rotterdam. Ateliermeester is Daan Zandbelt (De Zwarte Hond). Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door De Zwarte Hond, marco.broekman en L'AUC (Parijs).