IABR-2016-

9
jun, 2016
09:00 - 13:00
jun, 2016
09:00 - 13:00

Leefomgeving van Morgen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De programmamakers van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bespreken op IABR–2016 met ongeveer 250 gasten de belangrijke maatschappelijke thema’s om te verkennen welke impact deze kunnen hebben op onze fysieke leefomgeving, nu en in de toekomst.
De denkkracht en inspiratie van de IABR worden gebruikt en de focus ligt op Next Energy, Next Living, Next Farming en Next Economy.

Het programma
De bijeenkomst wordt geleid door Paul Gerretsen van de Vereniging Deltametropool. Verder zullen onder meer aan het programma deelnemen IABR–2016 hoofdcurator Maarten Hajer, de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hans Tijl, de voorzitter van het O-team Joost Schrijnen en gedeputeerden van verschillende provincies.

11.00 – 11.45: inloop met rondleiding tentoonstelling
11.45 – 13.00: plenaire sessie onder leiding van Paul Gerretsen
13.00 – 13.30: lunch en einde plenaire gedeelte
Vanaf 13.00 is er de mogelijkheid om de tentoonstelling vrij te bezoeken. (Er is nog een speciale activiteit rondom REOS in de middag).
16.00 – 16.30: vragen worden beantwoord door Maarten Hajer en Hans Tijl
17.00 Afsluiting

DONDERDAG 9 JUNI
Tijd: 9.30 - 13.00
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Entree: op inschrijving via persoonlijke uitnodiging

U kunt de ontwikkelingen blijven volgen via www.werkplaatsnovi.nl