IABR-2016-

3
mei, 2016
13:30 - 15:00
mei, 2016
13:30 - 15:00

Social Harbor

​Vasiliki Sifostratoudaki

Freehouse

Reflectie Workshop Serie Gertrude Stein
Brillante is een door wijkbewoners gerunde tweede kans modewinkel. De Griekse kunstenaar Vasiliki Sifostratoudaki organiseerde er vier workshops rondom het werk van de Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein. Eind april bespreekt ze met de deelneemsters de betekenis van taal voor de deelname aan sociaal en economisch verkeer.

Datum: 3 mei
Tijdstip: 13:30 – 15:00
Locatie: Brillante
Sint-Andriesstraat 208, 3073JW Rotterdam


Social Harbor
Freehouse wil Rotterdam Zuid liefst inrichten als een Social Harbor. Traditioneel vervullen havens niet alleen de functie van poort tussen stad en wereld, het zijn ook dynamische plekken die sociaal, cultureel en economisch altijd volop in ontwikkeling zijn. Ze genereren verkeer van mensen, ideeën en goederen, en zijn knooppunten van migratiestromen. Havens stimuleren innovatie en werkgelegenheid. Dit trekt weer nieuwe mensen aan en zo vervullen havens een belangrijke rol in de ontwikkeling en positionering van stad, regio en land.
Op verzoek van de IABR en in samenwerking met de Afrikaanderwijk Coöperatie geeft Freehouse deze inzichten vorm in Social Harbor, een programma van activiteiten en interventies in de Rotterdamse Afrikaanderwijk die tijdens IABR–2016 plaatsvinden.