IABR-2016-

18
jun, 2015
16:00 - 19:30
jun, 2015
16:00 - 19:30

Midzomergesprekken Groningen 1

Energie

IABR + Gras

Integraal onderdeel van de kennisontwikkeling binnen de IABR–Projectateliers is het debat met betrokkenen uit de regio. Om de bestaande inzichten te delen en de gezamenlijke kennisontwikkeling te stimuleren organiseren de IABR en de alliantie van de provincie Groningen, de gemeente Groningen, de Regio Groningen-Assen enEemsdelta\EZ, in samenwerking met Platform GRAS, drie werkbijeenkomsten in Groningen.

Tijdens elke werkbijeenkomst staat één van de thema’s energie, economie en ruimte centraal. Onder leiding van Jandirk Hoekstra (Ateliermeester van Projectatelier Groningen en partner bij H+N+S Landschapsarchitecten) wordt het gesprek gevoerd over het economisch en ruimtelijk perspectief dat de energietransitie biedt voor de regio Groningen. Verworven inzichten passeren de revue en worden verrijkt met reflectie en suggesties van de genodigden voor verder onderzoek en ontwerp. De bijeenkomsten vormen daarmee input voor het ontwerpend onderzoekstraject dat start in de zomer. Een terugkerend panel bestaande uit Wouter van Bolhuis (gemeente Groningen), Harrie Hoek (Eemsdelta\EZ) en Enno Zuidema (bureau EZS) verbindt de inzichten uit de drie sessies aan elkaar. Behalve inhoudelijke discussie bieden de bijeenkomsten de gelegenheid om het regionale netwerk rondom het Projectatelier Groningen op te bouwen en zo de implementatie van de resultaten te stimuleren.

ENERGIE
donderdag 18 juni

Met o.a. Anton van Hoorn (Planbureau voor de Leefomgeving), Wim van Gemert (Hanze Hogeschool), Steven Volkers (GrunnegerPower)

Locatie:
Platform GRAS, Bloemsingel 1001, 9714 AX, Groningen

Tijdstip:
inloop 15:45 uur
programma 16:00 – 18:30 uur
borrel 18:30 uur

Toegang:
Gratis (reservering nodig i.v.m. beperkte ruimte)
Reserveren kan door een email te sturen aan reserveren@iabr.nl o.v.v. datum, naam en organisatie.


Het Projectatelier Groningen brengt de mogelijkheden in beeld die er in de regio zijn voor de ontwikkeling van een economie gebaseerd op hernieuwbare energie en een beperkte uitstoot van CO2. Een economie die nieuwe banen schept voor lager en hoger opgeleiden, die waarde en opbrengst creëert voor burgers, collectieven en ondernemingen in het gebied. Een economie die nieuwe technologie op gebied van energie en informatie optimaal inzet, en die nieuwe vestigingsmilieus oplevert voor mensen en bedrijven

Projectatelier Groningen is een samenwerking van de IABR en een alliantie van de provincie Groningen, de gemeente Groningen, de Regio Groningen-Assen en Eemsdelta\EZ.