IABR-2016-

7
sep, 2015
19:00 - 21:30
sep, 2015
19:00 - 21:30

Utrecht: De Gezonde Stad: De Mens

Urban Meetings Utrecht #1

IABR + Architectuurcentrum Aorta

Op maandag 7 september opent de Utrechtse wethouder van Voksgezondheid Victor Everhardt de serie Urban Meetings De Gezonde Stad.
In dit eerste gesprek, met als thema De Mens, praten de ontwerpbureaus die actief zijn in het Projectatelier Utrecht, De Smet Vermeulen en MUST, onder leiding van Ateliermeester Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussel), over de specifiek Utrechtse elementen waarmee innovatieve ruimtelijke strategieën zouden kunnen worden ontwikkeld die bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad.
Met Machteld Huber, arts en onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut, wordt ingegaan op de relatie tussen de gezonde stad en de mens.

Hoe kan de manier waarop de stad is ingericht, bijdragen aan de veerkracht en gezondheid van haar inwoners? Wat is gezondheid eigenlijk en hoe kunnen we die bevorderen door mensen aan te spreken op hun eigen kracht en regie? Aan welke ruimtelijke voorwaarden moet dan worden voldaan? Welke ruimtelijke kwaliteiten van de stad beïnvloeden het welbevinden, en daarmee, de gezondheid van de stadsbewoners? En waar liggen dan in Utrecht de kansen?

De Urban Meetings worden georganiseerd door de IABR, in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta en in het kader van het IABR–Projectatelier Utrecht. Beleidsmedewerkers, ontwerpers en zorg- en welzijnsprofessionals worden uitgenodigd uit mee te praten over mogelijke strategieën en concepten waarmee we van Utrecht een sociale inclusieve stad kunnen maken.


MAANDAG 7 SEPTEMBER 2015
Aanvang: 19u00 inloop, programma 19u30 – 21u30
Locatie: Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.


Project Atelier Utrecht: De Gezonde Stad
In Utrecht staat de ‘gezonde stad’ al decennialang hoog op de politieke agenda. De ambitie van ‘gezonde verstedelijking’ raakt aan uiteenlopende domeinen zoals gezondheid, welzijn, zorg, gezondheidseconomie en een duurzame leefomgeving. Door de huidige economische en ecologische crises komt de solidariteit tussen arm en rijk, oudere en jongere generaties, en gezonde en minder gezonde burgers onder druk te staan. De transitie van de verzorgingsstaat naar de zogenaamde ‘participatiesamenleving’ en de bijhorende, wisselende verhoudingen tussen overheid, markt en civil society, creëren een nieuwe sense of urgency. Dit vraagt om een integrale benadering van de stad en verstedelijkingsprocessen waarbij nadrukkelijk aandacht is voor ruimtelijke visies en strategieën. De grote ruimtelijke vraagstukken die deze omslag op de langere termijn zal genereren, blijven vooralsnog echter nog grotendeels buiten beeld.

Met de inzet van ontwerpend onderzoek brengt het Projectatelier Utrecht de verschuivingen en toekomstmogelijkheden van de ‘gezonde stad’ als systeem in kaart met een uitgebreide analyse van onder meer ruimtelijke ontwikkelings- en verdienmodellen, instrumenten voor governance, organisatiestructuren en de ruimtelijke verschijningsvormen van deze voorstellen. Deze analyses worden vervolgens ingezet bij het voorstellen en ontwerpen van pilot projects voor specifieke locaties: implementatie is immers altijd het doel.

Projectatelier Utrecht is een samenwerking van de IABR en de Gemeente Utrecht.