IABR-2016-

26
okt, 2015
19:00 - 21:30
okt, 2015
19:00 - 21:30

Utrecht: De Gezonde Stad: The Next Economy

Urban Meetings Utrecht #2

IABR + Architectuurcentrum Aorta

Op maandag 26 oktober vindt de tweede Urban Meeting plaats in de serie De Gezonde Stad, met als thema The Next Economy. Wethouder Economie van de gemeente Utrecht Jeroen Kreijkamp zal de avond openen. Hoofd Curator van IABR–2016– Maarten Hajer gaat in op de vraag hoe de transitie naar The Next Economy nieuwe perspectieven kan opleveren voor de stad die we willen: een schone stad, een solidaire stad, een productieve stad – een stad waarin het publiek domein weer werkelijk centraal staat.

Aansluitend doen ateliermeester Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussel) en de ontwerpbureaus De Smet Vermeulen en MUST verslag van de zoektocht naar wat The Next Economy betekent voor Utrecht als gezonde stad. Aan de hand van stellingen wordt het gesprek aangegaan met een panel van experts en de zaal.

Welke kansen biedt het veranderende zorglandschap Utrecht om een gezondere en sociaal inclusievere stad te worden? Kunnen we de geldstromen in de zorgsector slimmer inzetten zodat investeringen uit deze sector direct ten goede komen aan de ontwikkeling van de gezonde stad? Welke rol kan de gemeente innemen om nieuwe coalities tussen marktpartijen, instituties, burgerinitiatieven en sociale ondernemers te stimuleren en daarmee een gezondere stad te bewerkstelligen?

De Urban Meetings worden georganiseerd door de IABR, in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta en in het kader van het IABR–Projectatelier Utrecht. Beleidsmedewerkers, (sociale)ondernemers, ontwerpers en zorg- en welzijnsprofessionals worden uitgenodigd uit om mee te praten.


MAANDAG 26 OKTOBER 2015
Aanvang: 19u00 inloop, programma 19u30 – 21u30
Locatie: Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis

Aanmelden via aorta@aorta.nu o.v.v. Utrecht en de datum van de bijeenkomst- reserveren wordt ten zeerste aangeraden i.v.m. beperkte ruimte (NB: AORTA deelt uw mailgegevens met IABR)


Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
In Utrecht staat de ‘gezonde stad’ al decennialang hoog op de politieke agenda. De ambitie van ‘gezonde verstedelijking’ raakt aan uiteenlopende domeinen zoals gezondheid, welzijn, zorg, gezondheidseconomie en een duurzame leefomgeving. Door de huidige economische en ecologische crises komt de solidariteit tussen arm en rijk, oudere en jongere generaties, en gezonde en minder gezonde burgers onder druk te staan. De transitie van de verzorgingsstaat naar de zogenaamde ‘participatiesamenleving’ en de bijhorende, wisselende verhoudingen tussen overheid, markt en civil society, creëren een nieuwe sense of urgency. Dit vraagt om een integrale benadering van de stad en verstedelijkingsprocessen waarbij nadrukkelijk aandacht is voor ruimtelijke visies en strategieën. De grote ruimtelijke vraagstukken die deze omslag op de langere termijn zal genereren, blijven vooralsnog echter nog grotendeels buiten beeld.

Met de inzet van ontwerpend onderzoek brengt het Projectatelier Utrecht de verschuivingen en toekomstmogelijkheden van de ‘gezonde stad’ als systeem in kaart met een uitgebreide analyse van onder meer ruimtelijke ontwikkelings- en verdienmodellen, instrumenten voor governance, organisatiestructuren en de ruimtelijke verschijningsvormen van deze voorstellen. Deze analyses worden vervolgens ingezet bij het voorstellen en ontwerpen van pilot projects voor specifieke locaties: implementatie is immers altijd het doel.

Projectatelier Utrecht is een samenwerking van de IABR en de Gemeente Utrecht.