IABR-2016-

Op donderdag 10 maart wordt in The Energy Barn in Groningen een sneak preview gegeven van de belangrijkste resultaten van Projectatelier Groningen.

Hoe kan de energietransitie een wenkend perspectief opleveren voor de economische en ruimtelijke kwaliteit van stad en regio? Dat was de belangrijkste vraag van Projectatelier Groningen.

Met een intensief traject van ontwerpend onderzoek en uitwisseling met experts en betrokkenen uit stad en regio zijn vier vergezichten ontwikkeld die elk laten zien wat er mogelijk is wanneer stad en regio werk maken van de energietransitie. Van Biobased Delfzijl tot Duurzaam Onderdendam en van Energy Port Eemshaven tot Smart City Groningen.

Welkom geheten door Nienke Homan (gedeputeerde Energie en Energietransitie) en met presentaties van Maarten Hajer (hoofd curator IABR–2016–THE NEXT ECONOMY), Jandirk Hoekstra (Ateliermeester Projectatelier Groningen) en de betrokken onderzoeks- en ontwerpbureaus laten we zien hoe de energietransitie als drijvende kracht ingezet kan worden voor een economisch duurzamer en ruimtelijk aantrekkelijker Groningen.

Biobased Delfzijl. Door: Maat ontwerpers.


DONDERDAG 10 MAART 2016
Tijd: inloop 14u30, programma 15u00 – 18u00
Locatie: The Energy Barn, Zernikelaan 17, Groningen
Taal:
Nederlands
Toegang: gratis

Aanmelden via reserveren@iabr.nl o.v.v. Groningenen de datum van de bijeenkomst.


Projectatelier Groningen
Dat de energietransitie niet alleen een opgave is maar ook kansen biedt voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de regio Groningen, vormt het uitgangspunt van het IABR–Projectatelier Groningen. De regio Groningen wil de transitie naar duurzame energie integraal en proactief aanpakken en vanuit het energievraagstuk nadenken over haar eigen toekomst. De aanknopingspunten voor de transitie zijn ruim voor handen. De condities voor het winnen van duurzame energie (wind, zon, geothermie, biomassa, restwarmte) zijn gunstig in het Noorden. De aanlanding van het internationale onderzeese energie- en datanetwerk, in combinatie met energiezekerheid en de aanwezigheid van koelwater, maakt de regio aantrekkelijk voor grote bedrijven actief in dataverkeer en dataopslag. Ook vestigen zich er innovatieve ondernemingen, kennisinstituten en opleidingen die gespecialiseerd zijn in energie en energietransitie. En tenslotte is er in de regio een uitgebreide kennisinfrastructuur op gebied van energie- en energietransitie opgebouwd. De centrale opgave van het IABR–Projectatelier Groningen luidt: hoe kan een economie gebaseerd op hernieuwbare energie en een beperkte uitstoot van CO2 een nieuw wenkend perspectief opleveren voor Noord-Nederland en stad en regio Groningen (de driehoek Groningen – Delfzijl – Lauwersoog) in het bijzonder?

Projectatelier Groningen is een samenwerking van de IABR en de provincie Groningen, de gemeente Groningen, Eemsdelta Regio en de Regio Groningen-Assen. Ateliermeester is Jandirk Hoekstra (H+N+S Landschapsarchitecten). Het onderzoek en ontwerpend onderzoek wordt verricht door E&E Advies, Quintel Intelligence, vPxdG, MAAT en het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen (met MD Landschapsarchitecten, Bureau Ritsema en Studio MARCHA).