IABR-2016-

In toenemende mate ontwikkelen stedelijke ondernemers nieuwe producten en diensten gebaseerd op recycling, delen en leasen en daarmee bewegen ondernemers in de circulaire economie zich langzamerhand van een niche markt naar een mainstream markt.
Wat is het ruimtelijke effect van die groeiende circulaire economie op de stad? Wat is de waarde van de openbare ruimte voor de ruimtelijk ontwerper en de ondernemer? Wat zullen voor de komende tijd no-regret investeringen in de openbare ruimte zijn en wie 'betaalt' mee aan de waarde van die openbare ruimte?

Lifestyle

Deze en andere vragen worden tijdens deze expert meeting besproken met een groep van ruimtelijk ontwerpers en ondernemers. In de tweede sessie worden de ideeën in de praktijk getest door te werken aan de casestudy De nieuwe Maker Space van Blue City 010.

Zakgeld

VRIJDAG 10 JUNI
Tijd: 10.20 - 14:00 uur (registratie om 10 uur)
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Toegang is gratis voor wie in het bezit is van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling
Deelnemen is mogelijk als u zich opgeeft via mail@daviddooghe.com


De expertmeeting vindt plaats naar aanleiding van het project Stedelijke Circulaire Economie van David Dooghe en Buro Boris. Stedelijke Circulaire Economie was onderdeel van de open oproep Het Metabolisme van de Stad van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.