IABR-2016-

30
nov, 2015
19:00 - 21:30
nov, 2015
19:00 - 21:30

Utrecht: De Gezonde Stad: Samenwerken

Urban Meetings Utrecht #3

IABR + Architectuurcentrum Aorta

Op maandag 30 november organiseert de IABR, in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta en in het kader van het IABR–Projectatelier Utrecht, de derde Urban Meeting in de serie De Gezonde Stad, over Samenwerken. Wethouder Ruimtelijke Ordening Paulus Jansen, zal de avond openen.

De veranderende verhoudingen tussen markt, overheid en samenleving hebben tot gevolg dat veel partijen op zoek zijn naar nieuwe vormen van samenwerken en naar nieuwe coalities. Ook in het IABR–Projectatelier Utrecht wordt onderzocht welke nieuwe allianties tussen gemeente, (sociale)ondernemers en lokale stakeholders kunnen bijdragen aan de gezonde stad.

Bij onze buren in België is er met het programma Pilootprojecten Zorg geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerken met als doel het integreren van zorgopgaven in gebiedsontwikkeling. Waarnemend Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere zal meer over dit proces en de resultaten met ons delen.

Wat kunnen we van dit Vlaamse voorbeeld leren? Herkennen we elementen in de Utrechtse praktijk? Wat zijn nieuwe inzichten en inspirerende aspecten die we in Utrecht zouden kunnen toepassen? Welke kansen zien we voor Utrecht om in nieuwe samenwerkingsverbanden te werken aan gezonde verstedelijking?

De Urban Meetings worden georganiseerd door de IABR, in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta. Beleidsmedewerkers, (sociale)ondernemers, ontwerpers en zorg- en welzijnsprofessionals worden uitgenodigd uit om mee te praten

Urban Meeting: Utrecht, Gezonde Stad

© Rinske Wessels


MAANDAG 30 NOVEMBER 2015
Aanvang: 19u00 inloop, programma 19u30 – 21u30
Locatie: Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis

Aanmelden via aorta@aorta.nu o.v.v. Utrecht en de datum van de bijeenkomst- reserveren wordt ten zeerste aangeraden i.v.m. beperkte ruimte (NB: AORTA deelt uw mailgegevens met IABR)


Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
In Utrecht staat de ‘gezonde stad’ al decennialang hoog op de politieke agenda. De ambitie van ‘gezonde verstedelijking’ raakt aan uiteenlopende domeinen zoals gezondheid, welzijn, zorg, gezondheidseconomie en een duurzame leefomgeving. Door de huidige economische en ecologische crises komt de solidariteit tussen arm en rijk, oudere en jongere generaties, en gezonde en minder gezonde burgers onder druk te staan. De transitie van de verzorgingsstaat naar de zogenaamde ‘participatiesamenleving’ en de bijhorende, wisselende verhoudingen tussen overheid, markt en civil society, creëren een nieuwe sense of urgency. Dit vraagt om een integrale benadering van de stad en verstedelijkingsprocessen waarbij nadrukkelijk aandacht is voor ruimtelijke visies en strategieën. De grote ruimtelijke vraagstukken die deze omslag op de langere termijn zal genereren, blijven vooralsnog echter nog grotendeels buiten beeld.

Met de inzet van ontwerpend onderzoek brengt het Projectatelier Utrecht de verschuivingen en toekomstmogelijkheden van de ‘gezonde stad’ als systeem in kaart met een uitgebreide analyse van onder meer ruimtelijke ontwikkelings- en verdienmodellen, instrumenten voor governance, organisatiestructuren en de ruimtelijke verschijningsvormen van deze voorstellen. Deze analyses worden vervolgens ingezet bij het voorstellen en ontwerpen van pilot projects voor specifieke locaties: implementatie is immers altijd het doel.

Projectatelier Utrecht is een samenwerking van de IABR en de Gemeente Utrecht.