IABR-2016-

1
jul, 2016
13:00
jul, 2016
13:00

Void and Congestion #2

Changing Spatial Conditions for a prospective productive city

University of Stuttgart

Leegte en drukte – Het veranderen van ruimtelijke omstandigheden ten behoeve van de productieve stad van de toekomst

De leerstoel stadsplanning en -ontwerp van de Universiteit van Stuttgart presenteert op basis van de resultaten van twee jaren van ontwerpstudio’s, interviews en onderzoeken een trendboekover actuele stedelijke vraagstukken dat de basis vormt voor een tweedaagse ontwerpworkshop tijdens de IABR–2016. Ontwerpers uit verschillende disciplines worden van harte uitgenodigd om deel te nemen en op dit onderzoek voort te bouwen door te ontwerpen voor een specifieke plaats in Rotterdam.
Productive City Workshop

University of Stuttgart

Het concept van het trendboek zorgt ervoor dat het meer is dan een verzameling materialen. Het zal worden ingezet als een eerste communicatiemiddel en tijdens de IABR–2016 worden getest onder collega’s. Het bevat zowel de belangrijkste resultaten van alle bijeenkomsten en de tafelsessies als voorstellen van studenten die recentelijk hebben deelgenomen aan ontwerpstudio’s in verschillende Europese steden. Het doet dienst als een inspirerende collage van ‘werken in uitvoering’ die de stedelijke conditie onderzoeken en als een wetenschappelijke samenvatting van recente transformatieprocessen die de afgelopen decennia in onze steden hebben plaatsgevonden. Het legt de vinger op uitdagingen op het gebied van demografie, migratie, energie en de circulaire economie.

Productive City Workshop

University of Stuttgart


De belangrijkste onderzoeksvraag over de toestand van de stad luidt als volgt: hoe komen we tot een voorstel voor een dynamisch, stabiel stedelijk weefsel waarin plaats is voor zowel leegte als drukte?

DONDERDAG 30 JUNI + VRIJDAG 1 JULI
Tijden: 13.00 - 20.00
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Engels
Prijs: Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.
Toegang: De workshop is toegankelijk voor toehoorders