IABR-2018-

De laatste jaren wordt Nederland geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen. Halsoverkop moest gezocht worden naar opvanglocaties en geschikte huisvesting, wat in sommige plekken in het land resulteerde in gespannen situaties. Opvang in de regio lijkt nu het toverwoord. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Hoe gaan landen als Libanon, Jordanië en Turkije om met de komst van honderdduizenden tot miljoenen vluchtelingen? Welke impact heeft dit op het dagelijks leven en de publieke voorzieningen in deze gebieden? En hoe worden de vluchtelingen daar eigenlijk gehuisvest?

The Ghazzé Experience

The Ghazzé Experience
Tijdens deze publieksavond volgen we het werk van Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en curator van de IABR, in Libanon, waar hij op verzoek van de VNGi (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten Internationaal) meedenkt over ruimtelijke ingrepen die de druk van vluchtelingen op lokale gemeenschappen moeten helpen verlichten.

The Ghazzé Experience

Belangrijkste onderdeel van de avond is de vertoning van The Ghazzé Experience, een speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde film van de Libanese filmmaker Firas el Hallak over de herontwikkeling van een park in het dorp Ghazzé, gelegen in de Libanese Bekavallei. De film documenteert het proces rondom de planvorming van het park en geeft daarnaast inzicht in het dagelijks leven van de vluchtelingen en hoe de verbetering van de openbare ruimte van invloed kan zijn op het dagelijks leven in het dorp. Op basis van de thema’s die de film aansnijdt, spreekt Alkemade met een aantal gasten over de opvang van vluchtelingen in zowel Nederland als in ‘de regio’.

Programma
19:00 uur: inloop
19:30 uur: introductie door Floris Alkemade
19:40 uur: presentatie Libanese context door Ziad Moussa (teamleider van het Local Governments Resilience Programme LOGOReP in Libanon, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door VNG International in consortium met de gemeentes Almere en Den Haag)
20:10 uur: The Ghazzé Experience van Firas el Hallak
20:50 uur: reactie door kunstenaar Joost Conijn en Ellen Davids (regisseur van de documentaire “Os Buul”) aan de hand van eigen beeldmateriaal en ervaring
21:10 uur: Interview / gesprek Floris Alkemade, Ziad Moussa, Joost Conijn, Ellen Davids en Firas el Hallak
21:30 uur: einde programma, borrel in het HAKAfé


locatie: HAKA-gebouw
datum: 22 juni
tijd: 19:30 - 21:30 uur (inloop 19:00 uur)
voertaal: Engels