IABR-2018-

15
jun, 2018
09:30 - 12:30
jun, 2018
09:30 - 12:30

Energiewijken

Een publiek gesprek

IABR

Energietransitie is meer dan infrastructuur. De belangrijkste vraag is misschien wel tot het produceren van welke nieuwe stedelijke kwaliteit de energietransitie ons in staat stelt. Betekent de energietransitie vooral een fysieke verbouwing of is deze ook een hefboom is voor een veilige, gezonde, solidaire buurt met kansen voor iedereen?

Energiewijk
Op de schaal van de wijk komen de grote systemen en de directe leefomgeving bij elkaar. Hier raakt de grote energietransitie direct aan buurt, straat en woning. Op deze schaal ligt bovendien het individuele belang – een lager energieverbruik en dus een lagere rekening – potentieel in het verlengde van het publieke belang: het laten slagen van de energietransitie. Het is de schaal bovendien waarop we coöperatief handelen kunnen organiseren, waarop energietransitie vliegwiel kan zijn.

Bospolder-Tussendijken

foto: Frank Hanswijk

Wat zijn dan de juiste condities voor een energiewijk? Een wijk waar de energietransitie niet alleen concreet gestalte krijgt maar ook een hefboom is voor een veilige, gezonde, solidaire buurt met kansen voor iedereen? En hoe ziet die energiewijk er dan uit? Hoe kunnen we het noodzakelijke en grootschalige besparen, produceren en delen van energie (zowel elektriciteit als warmte) op wijkniveau organiseren? Wie is aan zet en hoe wordt dit gefinancierd? Hoe kunnen energiecoöperaties en lokale initiatieven werken als drijvende kracht achter de grote transitie? Met andere woorden: wat is een handelingsperspectief waarmee zowel de instituties maar ook energiecoöperaties en burgers zelf mee handen en voeten kunnen geven aan de energietransitie?

Deze vragen staan centraal in een publieke gesprek. Een gesprek over het wat: waar hebben we het eigenlijk over? En over het hoe: hoe geven we dat dan vorm, hoe pakken we het aan?

De eerste resultaten van het ontwerpend onderzoek van IABR–Atelier Rotterdam naar het concept van Energiewijken in en met Bospolder-Tussendijken vormen het startpunt van dit publieke gesprek. Daarnaast komen er andere voorbeelden, uit Rotterdam en daarbuiten, op tafel.

Programma
Lezing van Dirk Holemans (coördinator bij Oikos - denktank voor sociaal-ecologische verandering) over hoe burgers van nu bouwen aan de samenleving van de 21e eeuw.

Pitches van Janjoost Jullens (Studio Wolfpack) over het Grassroots Business Lab en de entrepreneurial society als kracht in de energietransitie, Erik Hoeflaak (Woonstad) over het herontdekken van wijkontwikkeling in Next Generation Woonwijk Lage Land/Prinsenland en Frank Slingerland (Gemeente Zoetermeer) over Living Lab Palenstein Aardgasvrij als leeromgeving voor de energietransitie.

En een publiek gesprek met bijdragen van onder andere Astrid Kockelkoren (raadslid Groen Links Rotterdam), Donald van den Akker (programmamanager Kantoor vol Energie, Platform31), Danielle van den Heuvel (stadsmarinier Bospolder-Tussendijken), Tom Egyedi (Buurtenergie Statenkwartier, opleider in de energietransitie), Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie) en Joachim Declerck (ateliermeester IABR–Atelier Rotterdam en lid curatorteam IABR–2018–2020).

Moderatie: Jelte Boeijenga


locatie: HAKA-gebouw
datum: 15 juni
tijd: 10:00 - 12:30 uur (inloop 9:30 uur)
voertaal: Nederlands