IABR-2018-

21
jun, 2018
09:00 - 12:30
jun, 2018
09:00 - 12:30

De energietransitie en het cultuurlandschap

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast zet de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap.
Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie organiseert op de IABR twee bijeenkomsten rondom de kernthema's van het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma, dat zij in de periode 2017-2018 in opdracht van de Ministeries OCW en BZK en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoert. De bijeenkomsten op 21 juni (Energietransitie) en 4 juli (Klimaatadaptatie) hebben als doel een inventarisatie te maken van de situatie, bedreigingen én kansen voor de toekomst, en te reflecteren op de rol van ontwerp en cultuurhistorie bij kwalitatieve ruimtelijke inpassingen en de goede wisselwerking tussen praktijk en beleid die daarbij voorwaarde is.

Binnen het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte werken momenteel zestien teams op diverse schaalniveaus aan urgente transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat. Met ontwerpkracht wordt gezocht naar concrete oplossingen en nieuwe perspectieven.

Met dit tijdelijke ontwerpprogramma, dat onderdeel is van het grotere Visie Erfgoed en Ruimte (VER) programma, beoogt het Stimuleringsfonds de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat te versterken. Het programma gaat uit van een integrale, gebiedsgerichte benadering en heeft zowel betrekking op de stad als het landelijke gebied. Het resultaat moet input leveren voor de NOVI en voor omgevingsvisies van lagere overheden, maar moet vooral inspireren meer integraal samen te werken.

Tijdens de besloten expert meeting op 21 juni staat kennisuitwisseling tussen inzendingen van de twee open oproepen Nieuwe Energie voor het Landschap centraal. Op het platform van de IABR gaan initiatiefnemers van verschillende projecten, ontwerpers, adviseurs en lokale stakeholders met elkaar in gesprek over de kansen, mogelijkheden en moeilijkheden van de energietransitie voor het landschap.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 21 juni
tijd: 9:00 - 12:30 uur