IABR-

29.04.2022

IABR WATERWEEK

Ontwerpen aan een toekomst met water

Design by Studio Nóra Békés

Door Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR)
Wanneer 9-13 mei 2022
Waar Keilezaal, Keilestraat 9, Rotterdam (gratis toegankelijk) / livestream

De IABR organiseert van 9 tot 13 mei een WaterWeek om het gesprek aangaande de ontwerpopgave rondom water verder te brengen. De vier events die op het programma staan, bieden een gelegenheid om te kijken en luisteren naar een aantal van de ontwerpers die onderzoek en projecten in dit veld combineren. De WaterWeek kaart verschillende aspecten van ontwerpen met water aan, van het architectonische en sociale tot het politieke en geologische; gesprekken over hoe je voor te bereiden op een onzekere toekomst.

De IABR viert haar 20-jarig bestaan en heeft een langlopende geschiedenis met de hedendaagse urgente opgaves, waaronder de rol die architectuur kan spelen in de energietransitie en het ontwerpen met water. Water, de primaire bron van leven op aarde, staat op diverse manieren onderdruk. Historisch gezien is de westerse ontwerppraktijk gestoeld op de notie van controle en ratio. Meer recentelijk realiseren we ons dat we moeten ontwerpen met water om het hoofd te bieden aan de onzekerheden als gevolg van de klimaatcrisis. De relatie tussen ondergrondse (water) krachten en bovengrondse verstedelijking of retentie zones neemt daarom een steeds prominentere plek in bij het ontwerpen van onze leefruimte.In de zomers van 2018 en 2019 was er in Nederland een ernstig watertekort. Daar tegenover stonden de zware overstromingen in Europa in de zomer van 2021. Het stijgen van onze zeespiegel veroorzaakt verzilting van het land, wat zijn invloed op ons voedselsysteem zal hebben. De waterveiligheid is nu nog gegarandeerd door onze dijken en zeeweringen, maar voor hoe lang nog? Bovendien staat de waterkwaliteit mondiaal onder druk door afvallozing van plastic of medicijnresten. Extreme droogte leidt tot migratie, achteruitgang van biodiversiteit en het lijkt slechts een kwestie van tijd voor de eerste oorlog om water zal uitbreken.

Tijdens de WaterWeek brengen we ontwerpers, stedenbouwkundigen en andere stakeholders met water als kern van hun (onderzoeks)praktijk samen. De vier avonden tijdens staan in het teken van ontwerpen met water, per avond gericht op een andere schaal. We beginnen bij het binnenstedelijke gebied en gaan via de landelijke schaal naar een historisch perspectief en een meer metaforische benadering van architectuur en water. Per avond zullen drie of vier sprekers het woord krijgen om iets over hun ‘ontwerpen met water’-praktijk te vertellen, gevolgd door een korte paneldiscussie onder leiding van een moderator. Bijwonen kan zowel fysiek op locatie als via livestream.

IABR en het thema water zijn al sinds 2005 met elkaar verbonden toen het tijdens The Flood, de biënnale onder leiding van Adriaan Geuze (West 8) op de agenda werd gezet. Dit najaar is het tijd voor de 10e editie (en bestaat de IABR 20 jaar) en al die jaren bleef de IABR met het onderwerp bezig, onder andere in de ontwerpend onderzoek Ateliers Droogte in de Delta en Dordrecht. Tijdens de WaterWeek willen we het thema water daarom van meerdere kanten belichten en vanuit verschillende niveaus insteken. Van watertekort via de sponswerking naar waterovervloed en vanuit een binnenstedelijk perspectief naar een internationale blik. Omdat we geloven dat het onlosmakelijk verbonden zal zijn met het ontwerpen van de toekomst.

Meld je hier aan voor de WaterWeek

Programma
Tijd: 19:30-21:30 (inloop vanaf 19:15)

Maandag 9 mei - Wonen, water en de stad
Met presentaties van Nanne de Ru (Powerhouse Company), Marthijn Pool (Space&Matter), Gijs de Haan (PosadMaxwan) en Bernadette Janssen (BVR). 
Voertaal: Nederlands

Dinsdag 10 mei - Droogte in de Delta
Met lezingen van Marco Vermeulen (Studio Marco Vermeulen), Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects) en Marjolein Mens (Deltares). Tracy Metz zal de avond afsluiten door de lens van haar recente podcastserie Nattigheid. Gemodereerd door Saskia van Stein (IABR).
Voertaal: Nederlands

Woensdag 11 mei - FLOODSCAPES 
Met Frédéric Rossano (auteur van Floodscapes), Hester Koelman (landschapsarchitect, recent AvBKA alumna), Rianne Makkink (De WaterSchool) en gemodereerd door Fransje Hooimeijer (TU Delft).
Voertaal: Nederlands

Vrijdag 13 mei - The Poetics and Politics of Water Territories 
Met lezingen van Marina OteroVerzier(zelfstandig curator), Lada Hršak (Bureau LADA), Ameneh Solati (architectuuronderzoeker) en gemodereerd door Saskia van Stein (IABR).
Voertaal: Engels