IABR-

Medy van der Laan

Op 15 december zal Medy van der Laan starten als de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Zij volgt Ed Nijpels op en treedt aan op een moment dat de Architectuur Biënnale bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe visie op haar rol, in tijden van de grote transities rond water en energie, waar we als samenleving voor staan die ook een ruimtelijke consequentie kennen.

Ed Nijpels:
“We zijn verheugd met de komst van Medy van der Laan. Met haar diverse loopbaan en als toezichthouder bij verschillende organisaties brengt ze naast veel politiek bestuurlijke ervaring een belangrijk netwerk mee. Met haar verbindende, positief ingestelde persoonlijkheid en haar snelle denken brengt ze daarnaast een effectieve combinatie van inhoud en proces naar de IABR.

Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren als voorzitter van de IABR. Al sinds jaar en dag realiseer ik mij dat de meerwaarde van ontwerpend onderzoek, ruimtelijk ontwerp en architectuur onontbeerlijk zijn bij het inbedden en het adresseren van de klimaatopgave waar we ons mee geconfronteerd zien. De IABR is hier een krachtig instrument in gebleken.”

Medy van der Laan:
“Mijn passie voor architectuur is zowel bestuurlijk als persoonlijk. Hoe we ons land inrichten is van groot belang voor welvaart en welzijn. De opgave om de komende jaren honderdduizenden woningen te bouwen biedt een enorme kans om de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke transformaties integraal neer te zetten. Dit kan door slimme ontwerpoplossingen in de ruimtelijke ordening te stimuleren en ons zo klaar en weerbaar te maken voor de toekomst. Persoonlijk laat ik mij graag inspireren door goede ontwerp voorbeelden in binnen- en buitenland, in het bijzonder de contemporaine architectuur en stedenbouw.”

Over Medy van der Laan
Op dit moment is Medy van der Laan voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zij was hiervoor voorzitter van Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. Na twaalf jaar als rijksambtenaar te hebben gewerkt, werd zij in 2003 staatssecretaris voor Cultuur en Media.

IABR
De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, IABR, is een denk en do-tank en tweejaarlijks platform voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. IABR draagt actief en concreet bij aan de veranderingen die nodig zijn voor een duurzame en eerlijke toekomst van mens en planeet. Door het interdisciplinair en (inter)nationaal verbinden van ontwerpers en maatschappelijke partners rond urgente ruimtelijke vraagstukken en het overtuigend verbeelden van kansrijke benaderingen en concrete oplossingen, draagt IABR actief bij aan de veranderingen die nodig zijn voor een duurzame en eerlijke toekomst voor mens en planeet. Hierin spelen de visionaire en communicatieve kracht, de onderzoekende en experimentele benadering en de kennis en ervaring van de ontwerpende disciplines een centrale rol.