IABR-

De Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is van mening dat architectuur en design een cruciale rol zullen spelen bij de manier waarop ruimten duurzaam zullen worden gemaakt en de manier waarop ze ons veranderende klimaat het hoofd zullen kunnen bieden. Toch hebben veel beleidsmakers geen directe toegang tot de wereldwijd toonaangevende expertise van Nederlandse ontwerpers. De IABR wil deze werelden met elkaar verbinden, om de manier van denken van designers en hun samenwerkingspraktijken te verankeren binnen de instellingen van Nederland. Door middel van onderzoek en werkelijke implementatie is de IABR deze capaciteit al aan het opbouwen sinds de eerste editie van het IABR–Atelier in 2008.

De verwachte casestudies zullen gericht zijn op de snelheid van de klimaattransitie in Nederland, op het aanpakken van hindernissen die verandering in de weg zitten en op het vinden van manieren om de technische opgave om Nederland voor te bereiden op de eenentwintigste eeuw te versnellen. Lokale overheden en andere overheidsinstanties kunnen de samenwerking aangaan met de IABR, met omwonenden en andere belanghebbenden en met ontwerpers om samen nieuwe ideeën te bedenken en nieuwe benaderingen voor openbare projecten te creëren.

Na een open oproep aan openbare instellingen, Ngo’s en andere partijen in Nederland is de IABR met een verscheidenheid aan openbare instanties uit het hele land aan de slag gegaan. De gemeente Amsterdam wil haar methoden voor het moderniseren van de steeds omvangrijkere ondergrondse infrastructuur verder uitwerken om overlast te verminderen. De gemeente Rotterdam en de IABR zullen onderzoek doen naar mobiliteit in buurten en naar de toekomst van ons elektriciteitsnet.

De projecten zullen gedurende de komende twee jaar worden ontwikkeld en nieuwe partners kunnen zich bij het programma aansluiten.