IABR-

Het bestuur van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam heeft Derk Loorbach, directeur van DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions, en hoogleraar sociaaleconomische transities aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam, benoemd tot hoofdcurator van de volgende editie van de IABR, SHOCK AND ROLL, die opent in het najaar van 2022.

Derk Loorbach

foto: Gaby Jongenelen

SHOCK AND ROLL is de eerste in een nieuwe reeks biennales die zonder enige terughoudendheid zullen inzetten op transitie. Op de dringende noodzaak in de ontwerppraktijk aan het werk te gaan met het alles moet anders! waar de wetenschap ons toe oproept, waar de klimaatdoelstellingen van Parijs om schreeuwen, waar de wereldgemeenschap zich met de 2030 Agenda for Sustainable Development van de VN aan heeft gecommitteerd, en waar de werkelijkheid van de klimaatcrisis ons iedere dag opnieuw mee confronteert.

Met SHOCK AND ROLL start tevens een meerjarige samenwerking tussen de IABR, DRIFT en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, een alliantie van ontwerpers, verbeelders en transitie-denkers.

Bestuurder-directeur George Brugmans: “Met de benoeming van Derk Loorbach wil de IABR een cruciale volgende stap maken naar het actief in de ontwerppraktijk helpen brengen van waar de klimaatdoelstellingen om schreeuwen: alles moet anders! Des te urgenter, nu de coronacrisis ons in ons hemd heeft gezet en duidelijk maakt dat we de samenleving echt anders moeten organiseren willen we de snel toenemende dreiging van de veel ernstiger klimaatcrisis nog tijdig het hoofd kunnen bieden. Ik heb Derk gevraagd om ontwerp- en transitiepraktijken samen te brengen met als doel de stap te zetten van ontwerpend onderzoek naar ontwerpend ontwikkelen. Aan hem de opdracht om samen met een team van jonge curatoren van de IABR een transitieontwerppraktijk te maken. Zodat we kunnen versnellen. Meer actie, met meer sociaalmaatschappelijke impact. Laten zien wat alles moet anders betekent, dat we veel los moeten laten, maar ook dat we verder kunnen, en hoe: shock and roll.”

Derk Loorbach: “De pandemie fungeert als vergrootglas en heeft eraan bijgedragen dat het draagvlak voor transformatieve verandering flink is gegroeid. Nu is het zaak om dat momentum te koppelen aan collectieve actie. Om de lessen en ervaringen van effectieve transitiepraktijken te ontsluiten voor een groot publiek. Om mensen te laten zien dat en hoe het werkt. Dat betekent concreet dat we transitie(praktijk) gaan maken én zichtbaar gaan maken. SHOCK AND ROLL wordt één groot transitie-experiment en actieonderzoek.”

Download het volledig persbericht hier