IABR-

18.04.2016

Concrete verbeeldingen van de energietransitie op weg naar de Next Economy

De iABR onderzoekt in eigen Ateliers de kansen die er liggen als we echt kiezen voor duurzame energie

2050 - An Energetic Odyssey

IABR–2016–THE NEXT ECONOMY toont heel concrete verbeeldingen van wat een groene Next Economy kan zijn. Nordic City verbeeldt een nieuwe toekomst voor stad en regio Groningen en 2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis laat zien welke rol de Noordzee kan spelen bij het halen van het tweegradendoel als samenwerking voor grootschalige exploitatie van windenergie centraal staat.
De Rotterdamse biennale neemt de grote uitdagingen van de 21ste eeuw als uitgangspunt voor het verkennen en verbeelden van de stad van morgen. De noodzaak om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen voor klimaatneutraal wonen en werken staat hoog op de agenda. Wat zijn de ruimtelijke implicaties van die transitie? En welke kansen biedt de energietransitie als we op tijd in actie komen? Het tweegradendoel van de klimaatafspraken in Parijs is niet haalbaar zonder gedurfde strategieën en nieuwe vormen van samenwerking tussen grote gevestigde bedrijven en kleine nieuwkomers, overheid en burgers.

Nordic City: Projectatelier Groningen