IABR-2016-

25
jun, 2016
13:00 - 16:00
jun, 2016
13:00 - 16:00

En Passant: Kiosk

Fietsexcursie

Jacques Beljaars en Thomas Rouw
Op zaterdag 25 juni vertrekt vanaf de IABR-locatie een culinair omlijste excursie langs een reeks opmerkelijke Rotterdamse kiosken onder leiding van kioskologen Jacques Beljaars en Thomas Rouw. Al etend en plein public, zal de stimulus van kiosken aan levendigheid, reuring en onverwachte ontmoetingen in de publieke ruimte kunnen worden beproefd en geproefd.

foto: Dennis Burger

Als kleinschalige vrijstaande verkoopinrichting levert de kiosk een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van de publieke ruimte. De kiosk nodigt passanten uit tot vertraging, tot verblijven en eten in het publieke domein, ontmoetingen met bekenden en onbekenden. Het betekent handel en reuring. De uitbaters als Public characters die hun klanten kennen fungeren als ‘ogen op de straat’ en daarmee de veiligheid en leefbaarheid in de stad bevorderen. Daarnaast geeft ze menselijke proporties aan de gebouwde omgeving en zijn de informele, soms zelfs ludieke architectonische experimenten met anarchistische esthetiek, een verademing binnen de vaak modieuze en strak vormgegeven straatwanden. Tenslotte is de kiosk als mini-onderneming een vaak laagdrempelige en stabiele werkverschaffer die duurzaam bijdraagt aan de stedelijke economie.

Hoe kan de kiosk binnen maatschappelijke ontwikkelingen zoals een veranderende samenstelling van de stedelijke bevolking, de ‘festivalisering’ van de openbare ruimte, burgerinitiatieven en een groeiend zelfstandig en creatief ondernemerschap, verbeelder zijn van de Next Economy?

In samenwerking met studenten Stadssociologie van de Universiteit van Amsterdam verrichten Jacques Beljaars en Thomas Rouw momenteel onderzoek naar de architectonische, stedenbouwkundige en stadssociologische waarde van de kiosk.

De kioskexcursie is onderdeel van een driedelig programma van En Passant: KIOSK in het kader van de IABR. Er worden ook een besloten expert meeting en een lezing georganiseerd.


ZATERDAG 25 JUNI
Tijd: 13.00 - 16.00
Verzamel locatie: IABR–2016, Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Aanmelden: info@enpassantkiosk.nl
Prijs: 10 euro voor diverse kiosk versnaperingen onderweg
Gidsen: Jacques Beljaars & Thomas Rouw
Vervoer: (eigen / OV-) fiets

Meer informatie over de excursie: enpassantkiosk.nl