IABR-2016-

24
jun, 2016
17:30 - 19:30
jun, 2016
17:30 - 19:30

En Passant: Kiosk

Lezing

architecten Jacques Beljaars en Thomas Rouw

Op 24 juni vindt op de IABR een duo-lezing plaats in het kader van En Passant: KIOSK, een onderzoek uitgevoerd door kioskologen Jacques Beljaars en Thomas Rouw in samenwerking met studenten Stadssociologie van de Universiteit van Amsterdam.
In deze duo-lezing wordt de kiosk bezien vanuit een historisch en hedendaags perspectief en wordt gereflecteerd op de toekomstige waarde en betekenis van de kiosk als vormgever van de ‘Next Economy’. Aansluitend volgt een vraaggesprek met het publiek.

Als kleinschalige vrijstaande verkoopinrichting levert de kiosk een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van de publieke ruimte. De kiosk nodigt passanten uit tot vertraging, tot verblijven en eten in het publieke domein, ontmoetingen met bekenden en onbekenden. Het betekent handel en reuring. De uitbaters als public characters die hun klanten kennen fungeren als ‘ogen op de straat’ en bevorderen de veiligheid en leefbaarheid in de stad . Daarnaast geeft de kiosk menselijke proporties aan de gebouwde omgeving en zijn de informele, soms zelfs ludieke architectonische experimenten met anarchistische esthetiek, een verademing binnen de vaak modieuze en strak vormgegeven straatwanden. Tenslotte is de kiosk als mini-onderneming een vaak laagdrempelige en stabiele werkverschaffer die duurzaam bijdraagt aan de stedelijke economie.

Hoe kan de kiosk binnen maatschappelijke ontwikkelingen zoals een veranderende samenstelling van de stedelijke bevolking, de ‘festivalisering’ van de openbare ruimte, burgerinitiatieven en een groeiend zelfstandig en creatief ondernemerschap, verbeelder zijn van de Next Economy?

De lezing is onderdeel van een driedelig programma van En Passant: KIOSK in het kader van de IABR. Er worden ook een besloten expertmeeting en een kioskenexcursie met de fiets georganiseerd.


VRIJDAG 24 JUNI 2016
Tijd: 17.30 - 19.30
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.

Meer informatie zie enpassantkiosk.nl